Gemeente gebruikt Roundup in strijd met eigen regels

4

De gemeente Leiden gebruikt voor onkruidbestrijding onder andere het omstreden middel Roundup. Het gebruik daarvan is per 2018 in Nederland verboden. Onder meer omdat het het oppervlakewater verontreinigt en het bij hogere temperaturen kan verdampen. Dat is mogelijk schadelijk voor de volksgezondheid. Zo wordt het middel in verband gebracht met verhoogde risico’s op lymfklierkanker, miskramen, ADHD en Parkinson en uit recent Chinees onderzoek zou blijken dat de werkzame stof glyfosaat het zenuwstelsel kan aantasten.

De Partij voor de Dieren in Leiden vroeg de gemeente erder al het middel niet meer te gebruiken. Het stadsbestuur liet toen weten aan te sluiten bij de landelijke besluitvorming en Roundup tot die tijd alleen onder strenge voorwaarden te gebruiken. Bijvorbeeld niet als het regent en ook niet als het warmer is dan 25 graden. Nu blijkt dat de gemeente het middel onder die omstandigheden wel gewoon gebruikt. Dat stelt Leidenaar en Vroege-Vogelspresentator Menno Bentveld die zulk gebruik onlangs constateerde. De PvdD wil nu weten of dat klopt.

Ook vraagt de Partij van Dick de Vos het college opnieuw om het gebruik van Roundup al eerder dan 2018 af te bouwen. Gemeenten als Haarlem en Delft lopen wel al vooruit op het komende verbod en hebben het middel in de ban gedaan.

Een goed alternatief is volgens de Partij voor de Dieren het afsluiten van convenanten met wijken naar voorbeeld van Pancras-West. De bewoners van die wijk hebben met de gemeente afgesproken om het onkruid zelf handmatig te verwijderen. Andere wijken kunnen een dergelijke afspraak ook maken, maar de gemeente wil dat de bewoners dan zelf het initiatief nemen. De Vos vraagt het college nu om een minder afwachtende houding en hoopt dat de gemeente zelf actief zulke afspraken gaat stimuleren.

Delen

4 reacties

 1. Bwahahaha, ‘uit onderzoek zou blijken dat’ etc. Jaja, dat is zeker precies dezelfde onzin als die asbest in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Door de media en een paar paniekzaaiers opgeblazen tot grote hoogten. Een kans van één op de zoveel miljoen of miljard. Wanneer houden dit soort grapjassen van one issue partijtjes eens op de media te bewerken met hun dagelijkse onzin die op geen enkel wetenschappelijk bewijs berust? Roundup is volkomen onschuldig en je kunt het gewoon gebruiken op je terras of stoep. Wordt tijd om de kiesdrempel te verhogen.

  Zoals eerder gezegd, heeft men in de Leidse gemeenteraad niks beters te doen dan zich bezig te houden met het kroos in een vijver of een volkomen onschuldige onkruidverdelger? Wat te denken bijvoorbeeld van de uitkomst van het vijfde NICIS raadsledenpanel dat begin juli 2012 verscheen? In dit onderzoek gaf een meerderheid van de ondervraagde raadsleden aan voor de komende 4 jaar grote financiële problemen te voorzien met de grondontwikkeling, de onderkant van de arbeidsmarkt en hervormingen in de AWBZ. Zorg bestaat over de kortingen op het Gemeentefonds, decentralisatie van Rijkstaken zonder bijkomend potje geld en té ambitieuze investeringsprogramma’s van gemeentebesturen. Dat lijken mij zorgwekkende ontwikkelingen waar raadsleden een antwoord op moeten verzinnen i.p.v. dat zij zich laten afleiden door randzaken. Voor de liefhebber: http://bit.ly/NUGoDu (bron: gemeente.nu).

 2. @ R. Dentener
  Greenpeace heeft het op hun website over 200 onderzoeken die een negatief effect van Roundup laten zien.
  Wat die one issue partij die opkomt voor dieren, natuur en milieu betreft..op de zolder van het partijbureau ligt geen reserve planeet.

 3. Vrouwe Modde, dat clubje schreeuwerds zit er wel vaker naast met haar zogenaamde onderzoeken. Zo was bijvoorbeeld na de 1e Golfoorlog (toen Diederikje Samsom nog bij die club rondhing) het milieu in de Golfregio volkomen verwoest volgens Greenpeace. Achteraf bleek uit echte wetenschappelijke publicaties dat Greenpeace nogal wat had gerotzooid met gegevens en de milieuschade alleszins meeviel. De publicaties van dergelijke clubs beschouw ik niet als leading.

  Glyfosaat/roundup is verdund volkomen onschuldig als onkruidverdelger. Overigens niks op tegen dat wijkbewoners zelf het onkruid bijhouden op hun stoep/in de wijk, maar dan wel ook de lokale belastingen omlaag als er geen tegenprestatie van de gemeente meer tegenover staat.

 4. Ik krijg sterk de indruk dat De Vos van de dierenpartij zelf aan ADHD lijdt met z’n hijgerige mediageile aandachttrekkerij.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.