Groenlinks flyert op Kooiplein tegen Ringweg Oost

27
Delen

27 reacties

 1. Ik hoop ook dat er in het flyertje staat dat GL voor afschaffing is van de ontslagbescherming (dat zal alle, maar vooral oudere, werknemers treffen), voor de verhoging van de eigen bijdrage van 220 naar 350 euro (om de zwakkeren en zieken nog harder in de portemonnee te treffen), het liefst de Aow-leeftijd morgen op 67 zet (als voorbereiding op werken tot je er dood bij neervalt) en voor het bombarderen met de F-16 van de bevolking van Kunduz is (dat heet dan ‘collateral damage’). Maar dat zal wel niet in het ‘vliegertje’ staan tussen het geneuzel over een groener Nederland. Kortom: GL naait de gewone burger een oor aan en zorgt ervoor dat de elite ongestoord van de natuur kan blijven genieten. Stemmen op GL: ‘Mooi niet’ zegt Ome Koos. Ik heb dan wel met pijn en moeite het GLO volbracht, maar zo dom ben ik nou ook weer niet.

 2. Ome Koos las in het GL verkiezingsprogram: ‘Partners die zelf weinig of niet verdienen, krijgen een belastingvoordeel tot 2000 euro. GroenLinks wil deze regeling afbouwen.’

  Dus als je partner weinig verdient of niets dan rooft GL nog een 2000 euro van het gezinsinkomen weg. Moet je partner maar gaan werken. Of dat sociaal of asociaal is mag de kiezer zelf beslissen. Voor Ome Koos is het duidelijk dat de normale burger geen goeds van GL te verwachten heeft. Ik trek de stekker er zelf wel uit.

 3. Ome Koos heeft daar wel een goed punt. GL is voor de gewone man veel te rechts en te liberaal geworden.
  Geen wonder dat de SP het zo goed doet in de peilingen.

  Alleen jammer dat de SP zo snel toegeeft aan de VVD als het gaat om asfalt, denk aan de Ringweg Oost en de Rijnlandroute.

  De verdeeldheid tussen de linkse partijen wordt handig uitgebuit door CDA en VVD. Die hebben niet zoveel zetels maar weten wel steeds hun zin te krijgen.

 4. @frankieboy, het is nog wel erger met Groen Links. Groen Links is nu nauwelijks groen en zeker niet meer links. Bovendien heeft Groen Links haar oorspronkelijke pacifisme vanuit de PSP laten varen door in te stemmen met militaire operaties in Afganistan. Het is nu een centrum liberale partij geworden. Daar zijn er wel meer van, dus daarmee heeft GL haar politieke meerwaarde ingeleverd.

 5. @Emile: maar Ome Koos vergeet dat een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar niet meer valt op te betalen en dat er voor zware lichamelijke beroepen uitzonderingen worden gemaakt (ik ben het helemaal met Maarten van Rossem eens: waarom zou je op je 65ste verplicht met pensioen gaan als daar helemaal geen enkele reden voor is?), dat de eigen bijdrage van de gezondheidszorg omhoog moet omdat de kosten jaar in jaar uit met miljarden stijgen en een eigen bijdrage van 350 euro amper volstaat om die amper beheersbare kosten te dekken (gelet op de kwaliteit van de gezondheidszorg krijg je voor die amper 30 euro die het je maximaal in de maand extra kost, heel wat terug! Je zit letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang. We zijn zo verwend in dit land, dat we al die Sinterklaaserij als een vaststaand gegeven zijn gaan zien, terwijl het een desastreus effect heeft op die almaar oplopende staatsschuld), dat ontslagbescherming zoals die nu wordt gehanteerd meer nadelen dan voordelen heeft (en in de praktijk komt het er toch al op neer dat als een bedrijf moet inkrimpen, er ontslagen vallen) en ervoor zorgt dat de arbeidsmarkt stagneert en bedrijven sowieso huiverig zijn om mensen een vaste aanstelling te geven. Resultaat: die verouderde vorm van ontslagbescherming heeft een nadelig effect op de werkgelegenheid!
  Fred R. (Ome Koos) grossiert in fossiele cliché-reflexen. Kijk naar Griekenland en je weet wat ons staat te gebeuren als mensen als hij het voor het zeggen krijgen. En hoezo wil GroenLinks de bevolking van Kunduz bombarderen? Wat een abjecte stemmingmakerij.
  Als SP en PVV beloven de pensioengerechtigde leeftijd op 65 te houden, plegen ze kiezersbedrog (want het is onhoudbaar) en veel erger: het is roofbouw op de toekomst van Nederland.

 6. @ericvtg

  Je vergat nog te reageren op het afschaffen van de 2000 euro belastingoverheveling voor partners met een klein inkomen.

  Verder staat er teveel eenvoudig weerlegbare onzin in je reactie. Een reactie volstaat: De problemen in Griekenland zijn niet door de SP veroorzaakt zijn maar door de Nea Demokratia, een partij vergelijkbaar met CDA/VVD in samenwerking met Pasok, vergelijkbaar met de PvdA/GL. Nee, de neo-liberale plannen van GL beloven niet veel goeds voor de gewone Leidenaar, maar zijn wellicht prima voor ericvtg.

  Verder: doorwerken na je 65ste is wellicht prima voor de hooggeschoolden (zoals ericvtg) als ze dat willen. Maar het moet geen verplichting zijn. Verder verkoop je onzin als je zegt dat de zware beroepen zijn vrijgesteld. Die moeten er ook aan geloven als GL haar zin krijgt. Je loopt nog een beetje achter.

  En zo kan ik doorgaan.

 7. @ericvtg

  Jij bent wellicht verwend, maar dat geldt niet voor de meeste mensen en al helemaal niet aan de onderkant van de samenleving. Droom maar lekker verder in je ivoren toren.

 8. Ome Koos: je leest slecht. Ik zeg niet dat de problemen in Griekenland door de SP zijn veroorzaakt, maar dat het SP-verkiezingsprogramma ertoe zal leiden dat Nederland een vergelijkbaar onbeheersbare hoge staatsschuld zal krijgen. Maar ja, het is verkiezingstijd, dus is het beter om te verzwijgen dat een overheid niet straffeloos miljarden zonder dekking kan blijven uitgeven. Dat die schulden pooit moeten worden afgelost of in ieder geval beheersbaar moeten blijven. En al die opmerkingen over ‘onderkant van de samenleving’ doen het natuurlijk ook goed. Nou dan kun je gerust zijn, want qua inkomen zit ik onder het bestaansminimum. Dus wie is er verwend? Natuurlijk komen diverse maatregelen hard aan, maar in tijden van crisis kan dat niet anders. Jij plaatst jezelf in een ivoren toren door te denken dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 kan blijven staan (willen heel veel mensen overigens zelf niet en voor de zware beroepen zijn er zoveel ‘ontsnapmogelijkheden’ waardoor bijv. ook Agnes Jongerius met het pensioenakkoord kon instemmen) en de eigen bijdrage op nog geen twee tientjes (maximaal!) per maand kan blijven staan terwijl de kosten de pan uitrijzen. Als door de vergrijzing en de sterk toegenomen hoge gemiddelde levensverwachting de kosten per jaar met 15 miljard stijgen, is het logisch dat de gebruikers van de gezondheidszorg daaraan meer moeten gaan meebetalen. Dat zal geen prettige boodschap zijn, maar je leeft pas echt in een ivoren toren als je denkt dat dit geld aan een boom groeit of ‘bij de rijken’ kan worden gehaald. En de rekening bij de jeugd neerleggen, zoals jij als middelbare man kennelijk graag doet, is niet anders dan potverteren op andermans kosten. Dat noem ik asociaal.
  En waarom zou langer doorwerken geen verplichting mogen zijn? Wie is er hier verwend?
  In 1950 lag de gemiddelde levensverwachting voor mannen en vrouwen net boven de 70 resp. 72 jaar. Voor mannen is die inmiddels bijna 79 jaar en voor vrouwen dik 82 jaar, terwijl de gezondheidssituatie van mannen en vrouwen rond de 65 inmiddels vele malen beter is dan rond 1950, vooral omdat zwaar lichamelijk werk steeds minder vaak voorkomt en door de ARBO-regelgeving aan zwaar lichamelijk werk beschermende maatregelen zijn voorgeschreven (zakken van ooit 40 kilo zijn nu zakken van 20 kilo).
  Nederland heeft een hele sterke dienstensector met veel administratief werk. Je maakt mij niet wijs dat je daarin niet tot je 67ste of 69ste kunt blijven doorwerken. Daarna geniet je dan nog dik 10 jaar van een pensioen, terwijl dat voor de mensen uit het Drees-tijdperk maar 7 jaar was. Het welvaartniveau ligt ook nu met de bezuinigingen nog zo onvergelijkbaar veel hoger dan t.t.v. het invoeren van de AOW, dat het m.i. echt te ver gaat om moord en brand te schreeuwen.
  Uit een enquête onder FNV-leden bleek dat een aanzienlijk deel van de achterban ook geen enkele moeite had/heeft met een verhoging naar 67 jaar. Ook daarom was die Henk van der Kolk-actie (FNV-bondgenoten) zo vreemd. Het resultaat mag er zijn: de vakbeweging ligt op z’n gat.
  Fred/Koos: weet je hoeveel geld het kost om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 te houden en wie moet daarvoor betalen? En bespaar me die afgunstige onzin over de rijken en de sterkste schouders, want waarom zou iemand met een bovenmodaal inkomen twee jaar lang jouw pensioen moeten gaan betalen, alleen maar omdat jij te lui bent om te werken?
  En waar haal je vandaan dat GroenLinks de bevolking van Kunduz wil bombarderen?

 9. Eric, Over langer doorwerken na 65 is denk weinig verzet onder de Nederlandse bevolking. Voor wie dat wil en kan moet dat mogelijk zijn. De problemen bij GL liggen voor mij meer bij het afschaffen van de ontslagbescherming. Die zal vooral de oudere werknemers treffen. Geen wonder dan ook dat de werkgevers sterk voor zijn. Dat moet toch te denken geven.
  Dat de kosten van de gezondheidzorg te sterk stijgen, ook daar is iedereen het wel eens. De vraag is alleen: wie laat je daarvoor de rekening betalen. GL wil dat oplossen door de eigen bijdrage te verhogen. Daarmee blijven de organisaties buiten spel die nu veel verdienen aan dit zorgsysteem. Dat zijn de organisaties voor zorgindicatie, de ziektekostenverzekeringen, de directies/managers van ziekenhuizen, en de medische specialisten. De rekening komt dan vooral te liggen bij de chronische zieken en de mensen met een laag inkomen. Dat is niet sociaal en niet solidair.
  Kortom, GL signaleert de juiste knelpunten in de samenleving, maar kiest voor een liberale oplossing. Ik handhaaf dus mijn conclusie, dat Groenlinks geen linkse partij meer is, maar een centrum liberale partij.

 10. @Emile: met jouw conclusies ben ik het zeker niet helemaal oneens. Ik ben anders dan Fred Rohde blij dat GroenLinks meer is dan de optelsom PPR – PSP – CPN en een andere signatuur heeft ontwikkeld. Meer eigentijds en meer genuanceerd, denk ik. Maar dat betekent niet dat GL neoliberaal à la VVD is. Dat is een simplificatie die nergens op slaat.
  Wat betreft de eigen bijdrage: in een land als Nederland zijn er voor de sociale minima uitzonderingsregelingen / vrijstellingen en in het slechtste geval betaaltermijnregelingen. De mensen die je hoort klagen, zijn vaak niet de mensen waarvoor ze zeggen te klagen.
  Dat de eigen bijdrage omhoog moet, is denk ik onvermijdelijk nu zoveel meer mensen steeds langer (gelukkig maar!) een beroep op de gezondheidszorg doen. Of een bedrag van max 350,- per jaar onoverkomelijk is, weet ik niet. Maar ik ben het met je eens: het is volstrekt ongepast dat in bijv. de thuiszorg medewerkers worden uitgeknepen en de bestuurders zich salarissen toedichten die ver boven de Balkenende-norm liggen.
  We hebben het hier over twee verschillende aspecten: 1. de buitensporige honoraria die de managers claimen en 2. de toegenomen eigen bijdrage. Ik vrees dat als die salarissen terug naar normaal gaan (zeg max 150.000,- bruto op jaarbasis, want waarom zou het meer moeten zijn?), de tekorten in de zorg niet significant afnemen (dat is jouw vakterrein, dus zeg maar als ik het mis heb).
  Ik ben het verder met je eens dat de chronisch zieken en de mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of schamel pensioentje zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Dat is een teken van beschaving én solidariteit. Wat mij betreft wordt zo’n groep ook vrijgesteld van de eigen bijdrage. Maar of we dan nog steeds met 220,- eigen bijdrage uitkomen, is de vraag. Wat mij betreft wordt de hoogte van het inkomen medebepalend voor de eigen bijdrage. Het is idioot dat een bijstandsmoeder net zo veel (of net zo weinig) kinderbijslag krijgt als een miljonair, zoals ik ook niet begrijp dat iemand met een miljoen op de bank voor hypotheekaftrek in aanmerking komt. Zo zijn er veel te veel regelingen waarvan mensen profiteren voor wie het niet is bedoeld.
  Maar waar ik vooral boos op ben is de insinuatie van Fred dat GroenLinks de bevolking van Kunduz wil bombarderen. Dat is een leugen. En het woord belastingoverheveling – waar Fred het over heeft – komt volgens de zoekmachine die ik heb losgelaten op het GL-programma niet voor. Dus hierbij de vraag aan Fred Rohde: kun je mij laten zien waar je dit punt in het programma van GL hebt gevonden? Ook in de analyse/doorrekening van het Centraal Planbureau kom ik deze overheveling en de effecten hiervan niet tegen. Inkomens aan de ‘onderkant van de samenleving’ lijken er dankzij GL juist op vooruit te gaan. Dus Fred: kom maar op met een onderbouwing.

 11. @Fred Rohde: het citaat ‘Partners die zelf weinig of niet verdienen, krijgen een belastingvoordeel tot 2000 euro. GroenLinks wil deze regeling afbouwen.’ heb ik via het zoekprogramma in het programma van GL trachten terug te vinden. Helaas krijg ik de melding dat het onvindbaar is. Het citaat heb ik ook bij het doorlezen van het programma niet teruggevonden.
  Overigens: ik vind het bijzonder laf dat je onder het pseudoniem Ome Koos indertijd de loftrompet hebt gestoken over jezelf inzake de Muziekhuisdiscussie.
  Maar geef nou eerst maar eens waar je in het verkiezingsprogramma jouw citaat hebt gevonden.

 12. Zo dat was een leuk weekje in Bakkum met de familie en kleinkinderen. Wel blij dat ik weer thuis ben. Ome Koos is ook de jongste niet en ik ben aardig verbrand ondanks smeren met factor 20, dat was me in jaren niet overkomen. Nu nog even @ericvtg alias V. B. (de man die er een dagtaak aan heeft om reacties op Sleutelstad te zetten) een kort antwoord geven.

  (16 april 1999)
  De NAVO ziet in het ,,tragische ongeluk” met het vluchtelingenkonvooi van woensdag geen aanleiding van strategie te veranderen en zet haar bombardementen (Ome Koos: met de hartelijke steun van Groen Links) in Joegoslavië onverminderd voort.

  En zo gaat het nu ook in Kunduz bij de politietrainingsmissie ondersteund door 500 militairen een een stel F-16’s die op verzoek van de bendegenoten opstijgen, om zo nodig hier en daar een bommetje te gooien, met de hartelijke ondersteuning van Groen Links. Dat hierbij burgerslachtoffers kunnen vallen neemt GL net zoals in 1999 voor lief.

  En dan de link gevonden bij standpunten GL:

  http://2012.groenlinks.nl/standpunten/werk-inkomen/aanrechtsubsidie

  Hoe denigrerend om die term te gebruiken voor een fiks bedrag dat bij het gezinsinkomen hoort.

  Opnieuw vraagt Ome Koos zich af of @ericvtg alias Veld. B. nu echt zo’n masochist is dat hij er geen bezwaar tegen heeft om na zijn 65-ste verplicht door te werken tot zijn 67-ste en waarom hij zo graag 350 euro eigen bijdrage ophoest in plaats van de huidige 220 euro wat al een schandalig hoog bedrag is ten koste van de zieken en meestal ouderen die vaker medische hulp nodig heen.

  En tot slot: Ome Koos is de enige echte Ome Koos (hoed u voor namaak) of @ericvtg alias Veldwachter B. dat nu leuk vind of niet.

  Nu is het weer even wachten op een ellenlang betoog van @ericvtg alias Veldwachter Bromsnor waarin deze uitgebreid ingaat op allerhande beweringen die Ome Koos niet gemaakt heeft (met allemaal wijsheden van anderen die hij op de TV gehoord heeft) en niet ingaat op wat Ome Koos wel gezegd heeft, wat meestal helder en kort is.

 13. @ericvtg alias Veldwachter Bromsnor b.d.

  (Volkskrant 17 april 2012)

  Twee Nederlandse F-16’s zijn vrijdag Amerikaanse militairen in de Oost-Afghaanse provincie Badghis (Ome Koos: hoezo daar, we zaten toch in Kunduz) te hulp gekomen. De Amerikanen werden aangevallen door opstandelingen (Ome Koos: en ze waren zelf niet mans genoeg). De F-16’s gooiden enkele bommen af (Ome Koos: met de hartelijke instemming van Groen Links). De inzet was succesvol (Ome Koos: o ja?) , aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie vandaag. Over mogelijke slachtoffers aan de kant van de rebellen (Ome Koos: om nog maar te zwijgen van die onder de burgerbevolking) kon zij niets zeggen.

  Ben je nu genoeg bijgepraat?

 14. @ericvtg alias Veldwachter Bromsnor b.d.i.o

  (23 mei 2012)
  F-16’s van het Nederlandse luchtmachtdetachement in Afghanistan hebben zaterdag grondtroepen van de coalitie in de provincie Badghis, in het noordwesten van Afghanistan, ondersteund en daarbij een bom afgeworpen. Persbureau NOVUM meldt dat Defensie niet met zekerheid kan stellen of en hoeveel opstandelingen bij de aanval omkwamen, maar sloot niet uit dat er slachtoffers zijn gevallen.

  (dinsdag 17 juli 2012)
  Nederlandse F-16’s zijn opnieuw in actie gekomen boven Afghanistan. Ze kwamen een Italiaanse eenheid te hulp die werd aangevallen in de noordwestelijke provincie Badghis. Hierbij hebben de gevechtsvliegtuigen hun wapens ingezet. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. De F-16’s kwamen zondag in actie om een aanval op een Italiaans eenheid af te slaan in de westelijke provincie Badghis. De toestellen wierpen enkele bommen af, waarna de vijandelijkheden tegen de Italiaanse eenheid werden gestaakt, aldus Defensie.

  En dat met de hartelijke instemming van Groen Links, die de ex-PSP-ers bij het grofvuil heeft gezet.

 15. Beste Fred, wat ben je toch een heerlijk malicieus persoontje.

  Kennelijk vind jij dat bondgenoten zich moeten laten afslachten door de taliban. Als ik jouw denkpatronen toepas, moet ik concluderen dat jij dus een anti-westerse moslimfundamentalist bent, die het liefste vrouwen opsluit en verminkt.
  Dat is de manier waarop jij denkt en redeneert. En nee, natuurlijk denk ik niet dat jij er zulke gedachten op na houdt.

  Jij schrijft dat GL het liefst voor het bombarderen van de bevolking van Kunduz is, terwijl uit je ‘bewijsmateriaal’ blijkt dat de NAVO is ingezet om bondgenoten te ontzetten. Dat is natuurlijk heel wat anders. Als je die nuance niet ziet of begrijpt…

  GroenLinks heeft ingestemd met een politiemissie. Dat is heel wat anders dan bij voorkeur een burgerbevolking bombarderen. En het lijkt mij de meest logische zaak dat je ervoor zorgt dat je de instructeurs ook bescherming kunt bieden. Zeker in een land waar een zo verwerpelijke groep als de taliban er iets minder fijne gewoontes op na houdt dan wij in Nederland zijn gewend.

  Over de aanrechtsubsidie: waarom zou je als niet werkende 2.000 euro subsidie krijgen? Er is helaas een sinterklaasgeneratie in NL die gewend is de hand voor alles en nog wat op te houden. En als zoiets niet meer op te hoesten valt (het is crisis), moord en brand gaat schreeuwen.

  En een beetje behandeling in een ziekenhuis kost tegenwoordig al snel duizenden euro’s. Het gaat er niet om of ik het leuk vind dat het eigen risico naar 350,- wordt opgetrokken, het gaat erom de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

  Uit het door jou gewraakte standpunt van GL citeer ik:

  Partners die zelf weinig of niet verdienen, krijgen een belastingvoordeel. In praktijk is het een ‘aanrechtsubsidie’, die vooral vrouwen afhankelijk maakt van hun man. GroenLinks wil deze regeling afbouwen.
  De term ‘aanrechtsubsidie’ geeft het al aan; deze subsidie maakt het onaantrekkelijk voor vrouwen zonder betaalde baan om economisch zelfstandig te worden. Het gaat om een fors subsidiebedrag; ongeveer 2000 euro bij een niet-werkende partner.

  Het is een betuttelende regeling. Daarom wil GroenLinks de aanrechtsubsidie stapsgewijs afschaffen. GroenLinks vindt het belangrijk dat partners financieel onafhankelijk zijn. Om dat te bereiken moeten we het kostwinnersmodel verlaten en stimuleren dat meer vrouwen gaan werken. Daarbij is het essentieel dat scholing, kinderopvang en re-integratie goed geregeld zijn.

  Dus Fred/Koos: deze bromsnor concludeert dat jij je kunt aansluiten bij de SGP. Hou de vrouwen thuis, laat hen het huishouden doen, en de kosten daarvoor worden door het werkende en geëmancipeerde Nederland opgebracht.
  En sinds wanneer ga je ervan uit dat een bedrag van 2.000 euro als beloning voor niet-werken bij het gezinsinkomen hoort? Wat is daarvan de logica? Waarom 2.000,- en niet 1.990,- of 1.500,-? Het is een belachelijke subsidie, terecht dat die wordt afgeschaft. Ik voel er niets voor om via mijn belastingbijdrage iemand anders die bewust niet wil werken te subsidiëren.

  Gelukkig maak je hele mooie foto’s.

 16. De belangrijkste reden dat de Amerikanen zich militair inspannen voor Afganistan is niet het moslim fundamentalisme van de Taliban, maar het feit dat daar enorme voorraden in de grond liggen van zeldzame metalen die gebruikt worden als halfgeleiders voor de chip industrie. Dat Groenlinks zichzelf medeplichtig laat maken door daar politionele acties uit te laten voeren is echt niet iets om trots op te zijn. Daarmee verloochent Groenlinks haar oorspronkelijke pacifistische uitgangspunten. Zolang GL deze vorm van neokolonialisme steunt, zal ik niet meer op ze stemmen.

 17. Dat, Emile, en misschien de olie in de grotere regio? Bovendien zijn er in Pakistan en Iran al regimes die niet tot te vrienden van de VS gerekend kunnen worden. Ik denk niet dat ze bij GroenLinks begrijpen wat er in Afghanistan werkelijk aan de hand is. Zij zijn niet de enigen.
  De Ringweg Oost gaat veel verder dan ik dacht en komt dus uit in Kunduz. Wat een geweldige stad is Leiden toch.

  Eric van ’t Groenewout, waarom moet jij mensen neersabelen die het met jou oneens zijn? Kun je niet anders? Heb je een probleempje met je ego? Ben je misschien heel onzeker? Wie schrijft "wat ben je toch een heerlijk malicieus persoontje", om de haverklap aan "framing" doet en reaguurders voortdurend belachelijk maakt, zoals jij keer op keer doet, kan niet serieus worden genomen.

 18. een Leids burger op

  Emile heeft met zijn reactie (van 25-8-2012 17:39 uur) over "de missie" naar (Afgaan)istan zeker een zeer goed, kort en duidelijk punt. Maar als Ome Koos en eric vtg het hele verkiezingsprogramma van GL nog moeten doornemen en maar (gedeeltelijk) langs elkaar blijven heenpraten zijn we er nog lang niet…. :Vooruit eric vtg, nòg iets langere stukken met nòg meer verschillende onderwerpen zullen Ome Koos uiteindelijk vast wèl "overtuigen" denk ik…Ha,Ha,Ha.

  citaat FrankvB: "De Ringweg Oost gaat veel verder dan ik dacht en komt dus uit in Kunduz. Wat een geweldige stad is Leiden toch." Inderdaad Frank vB en wat een "geweldige" reaguurders hier toch nietwaar? Het zou hier inderdaad moeten gaan om het campagnevoeren van GroenLinks tegen de geplande Ringweg-Oost door de Kooi. Fascinerend vind ik altijd hoe een discussie zo kan ontsporen.
  Vaak komt dit doordat mensen op elkaar reageren en dan is het soms onvermijdelijk en ook wel verleidelijk en leuk om off-topic te gaan.

 19. Ome Koos is blij dat anderen zich in de ‘diskuzie’ mengen. Ik ben wel gewend dat het tegen dovemansoren lastig praten is – Ome Koos heeft ook pubers opgevoed die nu godzijdank op eigen benen staan -, maar tegen zoveel drogpraat als van @ericvtg alias Veldwachter Bromsnor b.d.o.i.-vrijwilliger (Sleutelstad-reactie terrorist) is zelfs Ome Koos niet bestand. Dus ik stop ermee. Het is slecht kersen eten met wie niet horen wil. Ik geef mijn stokje door en hoop dat het niet valt voor de finish.

 20. @ericvtg alias ‘Veldwachter Bromsnor b.d.o.i.-vrijwilliger senior afgezwaaid’

  Je ziet er de laatste tijd wat witjes uit, kom je nog wel buiten?

 21. @Frank vB: dank voor de verhelderende psycho-analyse.
  Het gebruik van het woord ‘persoontje’ is inderdaad ongepast en onnodig.

  Ik vraag me wel af hoe je had gereageerd als ik op dit onderwerp (flyeren tegen een ringweg) een reactie à la Fred had gepost met een opmerking dat GroenLinks ‘voor het bombarderen met de F-16 van de bevolking van Kunduz is’. Het lijkt me dat vooral dáár de discussie is ontspoord.
  Dan heb ik het nog niet eens over het tendentieuze geklets over de verhoging van de eigen bijdrage. Soms moeten er pijnlijke maatregelen worden genomen. GL (en ik heb mijn keuze nog niet bepaald: gelet op stemwijzer scoren zowel GL, PVDD, D66, CU, PVDA en CDA hoog als het om mijn voorkeuren gaat; ik reageer als ‘partijloos’ lezer die zich verbaast over de trits verdraaiingen die Fred heeft gepost) is overigens voor een inkomensafhankelijke bijdrage.

  En waarom zou je een sado-masochist zijn om door te willen werken tot je 67ste?

 22. een Leids burger op

  Het blijft moeilijk om on-topic te reageren……
  Hier het standpunt van GL over die RingwegOost door de Kooi:
  "Bij het Kooiplein en huis-aan-huis in de Sumatrastraat werden flyers verspreid waarin GroenLinks uitlegt dat de weg verkeerstechnisch en financieel onhaalbaar is en de
  leefbaarheid in De Kooi en de Zeeheldenbuurt onaanvaardbaar aantast."
  http://groenlinksleiden.nl/fractie/tofik-dibi-steunt-actie-
  tegen-ringwegoost/

 23. @allen

  Kijk die laatste reactie geeft precies weer waar het om draait bij de reacties van @ericvtg etcetere. Ik heb het woord masochist in een van mijn reacties gebruikt. @ericvtg holladiee maakt daar dan van sado-masochist, omdat dat natuurlijk veel afschrikwekkender klinkt en hij mijn reactie wil bakketalizeren.

  Daarom is het zo moeilijk met @ericvtg poppelepee een diskussie te voeren omdat hij alles verdraait wat je zegt om er zijn eigen voordeel mee te doen en je woorden in de mond legt die je niet gebruikt hebt. Wellicht dat het woord psychopraat hier zich opdringt, maar zover wil Ome Koos nog niet gaan. Nog niet.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.