Provincie onderzoekt verlenging boortunnel RijnlandRoute

20

De coalitiepartijen in Zuid-Holland, bestaande uit CDA, SP, VVD en D66, willen dat een verlenging van de boortunnel bij Voorschoten wordt onderzocht. Sleutelstad meldde afgelopen vrijdag dat zo’n verlengde tunnel volgens ingewijden mogelijk is. Eerder werd besloten dat de tunnel niet langer dan 2280 meter mocht zijn in verband met de tien seconden regel. De tien seconden regel houdt in dat er binnen tien seconden na het verlaten van een tunnel geen afslag mag zijn.

De coalitie wil nu dat het Provinciale bestuur naar een nieuw plan kijkt. In dat plan maakt de Rijnlandroute een flauwe bocht onder de Stevenshofpolder en zal gedeeltelijk parallel aan de A44 boven de grond komen. Over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het plan is volgens de coalitiepartijen nog onduidelijkheid.
De vier partijen willen dat het extra onderzoek geen vertraging veroorzaakt voor de aanleg van de Rijnlandroute. De langere tunnel moet gefinancierd worden door op andere zaken te besparen.

Delen

20 reacties

 1. Citaat:
  "De coalitie wil dat het Provinciale bestuur naar een nieuw plan kijkt."

  Waarom mag dit nieuwe plan wel worden onderzocht en het plan voor de boortunnel onder Churchilllaan-Lelylaan (die bovendien €100 mln goedkoper is) niet?

  Als de coalitie toch een nieuw plan wil, laat ze dan vooral ook hier kijken voor nog meer nieuwe plannen voor betere en goedkopere boortunnels:
  http://t.co/PGzP5P1hGL
  (link naar ingezonden brief van de heer Leeuwenburgh aan Provincie Zuid-Holland)

 2. Er moet zeker weer eens een bevriend adviesbureau aan een klus worden geholpen in deze moeilijke tijden.

 3. @frankieboy: waar haal je vandaan dat de Churchill Avenue-variant 100 miljoen goedkoper is? Ik sta achter de Churchill Avenue, maar dit soort onzin zorgt alleen maar voor wrevel. Volgens opgave van het Team Churchill Avenue komt de eindbalans voor de Churchill Avenue op 984 miljoen en voor ZnB op 978 miljoen.
  In de MER-berekeningen is ZnB overigens 6 miljoen goedkoper dan CA ((982 versus 988 miljoen).
  Waar haal jij vandaan dat de CA 100 miljoen (mooi rond bedrag, dat wel) goedkoper uitvalt?
  Je doet de Churchill Avenue geen goed door op dit forum voortdurend met fake-bedragen te schermen.
  Team CA geeft overigens aan dat er een onzekerheidsmarge van 50 miljoen is op het budget. Wees gewoon eerlijk en zeg: de Churchill Avenue is weliswaar tientallen miljoenen duurder, maar is duurzamer en biedt meer voordelen op meer vlakken dan ZnB, zoals een goede ontsluiting van diverse Leidse wijken.

  Ik waag overigens te betwijfelen of een boortunnel onder grotendeels een uitleglocatie (het weiland bij de Stevenshof) duurder is dan een boortunnel onder een rivier en een doorgaande weg (N206). Dat is in strijd met alle logica. Kun je me uitleggen waarom een boortunnel onder een drukke verkeersader aanleggen, goedkoper is dan onder een weiland?

  Zie: http://www.churchillavenue.nl/

 4. Goed lezen is ook een kunst:
  ik heb het niet over de Churchill Avenue maar over het plan voor een boortunnel onder Lelylaan-Churchilllaan. En die is ruim €100 mln goedkoper doordat deze variant geen nieuwe knooppunten op A4 en A44 nodig heeft en doordat verdubbeling van de A44 tussen Maaldrift en Leiden-West niet nodig is.

  Lees hier meer over dit plan:

  http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=25313:bugerinitiatief-pleit-voor-geboorde-tunnel-onder-churchilllaan-leiden&Itemid=5034

 5. @frankieboy: aha, dat is een plan wat weer los staat van de Churchill Avenue en amper is doorgerekend en volgens mij door niemand serieus wordt genomen.

  Het is m.i. onmogelijk om goedkoper onder een stad en rivier te boren dan onder een weiland.
  Ik heb je link aangeklikt en zie nog meer losse flodders. Zie ook de sec mededeling dat er bij het Amphorapad maar 2 bedrijven hoeven te worden gesloopt (waarvan 1 leeg staat). Dat zal wel, maar het uitkopen kan om een miljoenenbedrag gaan.
  Daarmee gaat deze nieuwe variant wat mij betreft al bij voorbaat de prullebak in: teveel losse eindjes, teveel aannames, te veel gemakzuchtig wegredeneren (zo van ‘het valt wel mee’). Zo vrijblijvend kun je geen calculaties opstellen. Dat was de kracht van het team Churchill Avenue: alles werd doorberekend, alles werd gevisualiseerd en onderbouwd.

  Ik zie ook in je links nergens tekeningen/visualisaties van het plan waarop je doelt. Dat maakt een vergelijking met ZnB en CA een stuk lastiger.

  Je kunt blijven roepen dat dit of dat 100 miljoen goedkoper kan, maar waar blijft de onderbouwing? Ook de brief van de (gepensioneerde) ingenieur biedt weinig houvast. Het barst van de aannames, elke financiële onderbouwing ontbreekt en er kan van alles en nog wat, maar hoe of hoe duur wordt niet duidelijk. En waarom er voor bepaalde oplossingen moet worden gekozen, blijft ook onduidelijk. Als het openbaar bestuur op grond van zulke warrige brieven met een zeer onsamenhangende argumentering beslissingen neemt, zou het niet best zijn gesteld met de kwaliteit van dat bestuur. En denk je nou echt dat het provinciaal bestuur en de uitvoerende ambtenaren niet dagelijks contact hebben met experts op dit vlak?

  Het staat natuurlijk wel goed: ‘het kan 100 miljoen goedkoper’. Ja, iedereen kan dit roepen. Laat me dan ’s één realistische onderbouwing zien. In geen van die links zie ik die, in geen van de links zie ik aangegeven wat voor bedragen er bij sloop van bedrijfsgebouwen moet worden betaald, bij geen van je links staan onderbouwde ramingen van de kosten die gemoeid zijn bij het ontsluiten van wijken zoals Team Churchill Avenue dat voor de eigen variant wel heeft berekend.
  En anders dan bij ZnB en CA is er ook geen stelpost voor tegenvallers opgenomen (bij ZnB meen ik 160 miljoen en bij CA 50 miljoen). Hoe je het ook wendt of keert: een stelpost van 50 miljoen is dus kennelijk het minste waaraan je moet denken.

  Er is een ‘oplossing’ die liefst 900 miljoen (tot een miljard: als er nu wordt uitgegaan van bedragen boven de 800 miljoen is het niet denkbeeldig dat de teller uiteindelijk op een miljard uitkomt) goedkoper is: geen ZnB of CA aanleggen…

  Ik deel je teleurstelling over de keuze van de Provincie. De CA was wat mij betreft ideaal geweest om ook de binnenstad te ontsluiten en zodoende een fikse impuls te verlenen aan Leiden als regionaal winkelcentrum/regionale cultuurstad en als hét epicentrum van de kenniseconomie in Zuid-Holland.

 6. Constant Thunnissen op

  @eric vtg: ha Eric, wat goed dat je je er echt in verdiept!
  Je opmerking over de deskundigheid van het CA-team is volkomen terecht. En CA zou ongetwijfeld een prachtige oplossing geweest zijn. Helaas, Leiden wilde dat niet.

  Leiden wilt een RLR onder Voorschoten die nul-komma-nul bijdraagt aan de verbetering van de bereikbaarheid van Leiden inclusief BioSciencepark.

  De afstand van het kruispunt N11/A4 tot het knooppunt Leiden-West is via Voorschoten 3,7km langer dan de RLR met boortunnel onder Leiden, die wel directe bereikbaarheid van Leiden-West, BioSciencepark en Leiden-Zuid biedt.

  Wat je reactie betreft op het boren onder een weiland, rivier of een stad: in principe maakt het niets uit. Als je naar de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam kijkt, zie je dat het boren geen echte problemen heeft opgeleverd. De problemen waren hoofdzakelijk het gevolg van de open bouwputten met damwanden. Kijk op: nl.wikipedia.org/wiki/Noord/Zuidlijn Spring naar Problemen‎
  Met de huidige boortechniek was het mogelijk om gecontroleerd onder Bijenkorf, Beurs van Berlage en Munttoren te boren. Op 24 september 2012 is in de bouwput van het Vijzelgrachtstation boorvloeistof boven de boor weggelekt, waarschijnlijk gevolg van verzwakking van de bovenlaag door eerdere lekkages van grondwater tengevolge van lekke damwanden.

  En ja, iedereen kan roepen dat het goedkoper kan, dat is makkelijk genoeg. Maar het burgerinitiatief "RLR met boortunnel onder Leiden" hoefde niets anders te doen dan de boortunnel die door Movares is berekend onder Voorschoten, op te pakken en onder de Churchilllaan/Lelylaan te leggen. Daardoor vervallen twee zeer gecompliceerde en kostbare knooppunten op de A4 en de A44.

  De provincie heeft voor de RLR een begroting gemaakt. Uitgaande daarvan en de eventuele meerkosten maximaal meenemende, komt het burgerinitiatief op een besparing van rond 100 miljoen euro.

  En vraagt de provincie om ook die mogelijkheid te laten onderzoeken door een gerenommeerd ingenieursbureau. Dat hoeft niet meer te kosten dan de 30.000 euro die het onderzoek naar en boortunnel onder Voorschoten heeft gekost.

  Bij de RLR met boortunnel onder Leiden, sluit aan de oostkant de Europaweg aan op een aquaduct onder de Vliet. En op een rotonde op het kruispunt Churchilllaan/Voorschoterweg. Dat zorgt dat Leiden-Zuid en Voorschoten directe aansluiting krijgen op de A4. Daarmee wordt het probleem Lammenschansbrug- en -plein opgelost, wat ook weer veel geld spaart.

  Tenslotte, de oplossing die het minste geld kost en het meest effectief is, is het direct beginnen met het oplossen van de knelpunten Lammenschansbrug/plein en Dr.Lelylaan/HaagseSchouwweg/Plesmanlaan. Als je geïnteresseerd bent in wat dat kost, laat het ons weten.

 7. Constant Thunnissen op

  @eric vtg: met excuses voor mijn verrekening, de RLR van knooppunt N11/A4 tot knooppunt Leiden-West is 2,7km langer via Voorschoten dan de RLR met boortunnel onder de Churchill-/Lelylaan in Leiden.

 8. @Constant Thunnissen: hoe wilt u de aansluiting bij de A44 doen, want dat was een van de twijfelpunten van de Churchill Avenue: de tunnelmond ter hoogte van de Bockhorst. Daar zitten de omwonenden niet op te wachten.
  En met het boren van een tunnel bent u er niet, want een van de kwaliteiten van het Churchill Avenue plan, was de ontsluiting van de binnenstad door o.a. op/afritten naar de tunnel bij de Haagweg aan te leggen en voorzag ook in een aansluiting bij het industrieterrein(tje) op het Amphorapad.
  Of het gekozen tracé door Voorschoten de bereikbaarheid van het Bio-Science Center niet ten goede komt, waag ik te betwijfelen. Op het moment dat een groot deel van de verkeersstroom via ZnB/RLR gaat, betekent dat impliciet ook een verbetering van de bereikbaarheid van B-SC en er wordt gewerkt aan een verbeterde, directe ontsluiting.

  Hopelijk heeft uw initiatief een positief effect. Ik vermoed dat diverse problemen (aanleg van een rondweg plus de immense karavaan aan OV-bussen die dagelijks door Leiden trekt) alleen maar opgelost kunnen worden door ‘ondergronds’ te gaan. Tegenwerpingen vanuit de politiek zijn nog al te vaak dat de bodemgesteldheid van Leiden niet geschikt is voor dergelijke oplossingen. Het zou al een hele winst betekenen als duidelijk wordt dat er geen beletsels meer zijn om ondergronds te gaan en de overlast voor omwonenden gedurende de bouwfase boven de tracé’s minimaal is. Ik wens u veel succes.

 9. Begrijp me niet verkeerd: hoe langer de boortunnel, hoe beter ik het vind.
  Maar het feit dat de provincie nu komt met een ander plan voor ZnB is veelzeggend: kennelijk is er nogal wat te verbeteren aan het oorspronkelijke plan dat op 27 juni 2012 al werd goedgekeurd.

  Als er dan toch nieuw onderzoek plaatsvindt is het de plicht van een zorgvuldig bestuurder om ook andere mogelijkheden te onderzoeken, zeker als het er naar uitziet dat er alternatieven zijn die:
  – tientallen tot honderden mln euro goedkoper zijn,
  – beter voor de robuustheid van het wegennet zijn,
  – kortere reistijd opleveren voor oost-west verkeer
  – beter voor de leefomgeving zijn.

  Verder is het besluit van 27-6-2012 gebaseerd op de veronderstelling dat boortunnels niet haalbaar zijn, immers om die reden waren Spoortunneltracé en Korte Vliet-tracé afgevallen! En nu blijken boortunnels wel haalbaar! En dat wist men heus wel voor 27-6-2012.

  Het hele voortraject naar het besluit van 27-6-2012 is dus een grote rommel en een farce gebleken! Er is toegewerkt naar de gewenste oplossing. De rechter gaat hier zeker nog ingeschakeld worden!

 10. Constant Thunnissen op

  @eric vtg: het aardige van een boortunnel is dat je niet alleen de ventilatie kunt en moet controleren en beheersen, maar dat je ook kunt kiezen waar je de "uitlaat(en)" situeert.
  Dat is als je verstandig bent niet bij een woonwijk. En indien nodig kun je die ventilatielucht ook filteren.

  Het CAV-plan had vele kwaliteiten die de ZnB-RLR door Voorschoten niet heeft. Het tracé door Voorschoten heeft geen enkele functie in de ontsluiting van de Leidse binnenstad.

  Graag hoor ik wat naar jouw mening de bijdrage is aan de verbetering van de bereikbaarheid van het BioSciencpark middels de ZnB-RLR door Voorschoten.

  De RLR met boortunnel onder de Churchill-/Lelylaan geeft directe bereikbaarheid van Leiden-West en BioSciencepark en aansluiting van Leiden-Zuid (en Oost) en Voorschoten op de A4. Wat het ZnB-tracé niet doet.

  Vandaag pleitte VVD-Statenlid Paymans voor een onderzoek naar een verlengde boortunnel onder de Stevenshof en onder de A44 door. Want, de extra inpassingsmaatregelen van de ZnB met korte boortunnel belopen volgens Paymans zo’n 250 miljoen euro.

  Waarom dan ook geen onderzoek naar de RLR met boortunnel onder de Churchill-/Lelylaan?

 11. @C. Thunnissen: wat mij betreft is zo’n onderzoek welkom, heb ook nergens anders beweerd.
  Ik ben voorstander van de Churchill Avenue-variant. Al eerder heb ik aangegeven dat de ZnB-optie geen enkel positief effect heeft op de ontsluiting van de Leidse binnenstad en de Churchill Avenue dat wel heeft. U richt uw pijlen op de verkeerde.
  Ik reageer op de immer rondtoeterende frankieboy die deze website al maanden bestookt met bedragen zonder onderbouwing. Ook de opmerking ‘De rechter gaat hier zeker nog ingeschakeld worden!’ is weer zo’n losse flodder als hijzelf niet de stap neemt om naar de rechter te stappen. Goh, wat zullen ze in het provinciehuis bang zijn voor deze reaguurder. ”Tientallen tot honderden mln euro goedkoper zijn’: maar waarschijnlijk staat hij met open mond als hem naar een concrete onderbouwing wordt gevraagd.
  Het is ook een open deur, want tegenwoordig stappen mensen al vanwege een parkeerverbod naar de Raad van State, dus ja: natuurlijk gaat zo’n ingrijpende infrastructurele inpassing tot juridische procedures leiden. Grote kans dat dat ook bij de Churchill Avenue het geval zal zijn.
  Ook een hele grote kans dat de rechter alle bezwaren verwerpt.

 12. Constant Thunnissen op

  @eric vtg: ik richt mijn pijlen maar op één doel: optimale verbetering van de bereikbaarheid van Leiden, Voorschoten, Rijnsburg, Wassenaar en Katwijk tegen zo laag mogelijke kosten. Vergeet niet dat de aanleg van zo’n weg met boortunnel al veel geld kost, maar het onderhoud gedurende de komende 50 jaar nog vele malen meer. Dat is helaas iets dat politici totaal niet begrijpen. Dat kan ook niet, want hun horizon is slechts maximaal 4 jaar: de volgende verkiezingen. Daarom moet dit soort grote infrastructurele projecten uit de politieke besluitvorming gehaald worden.

 13. @C. Thunnissen: dat laatste lijkt me geen goed idee! Wat is uw alternatief: een dictatuur van wegenbouwers?

  Maar als ik dit goed begrijp, is een boortunnel op termijn onbetaalbaar vanwege de hoge onderhoudskosten?

  De vraag is dan alweer: wat is het alternatief? Bovengronds? Maar waar?

 14. De schatting van de besparing van 100 miljoen euro (bij de boortunnel onder Churchill-Lelylaan) komt van de groep van Thunnissen, waaraan deskundige mensen meewerken!

  Dus beste Eric Vtg: 100 miljoen euro is een deskundige schatting, niet iets wat ik zomaar verzin en rondtoeter!

  De echte financiële onderbouwing moet uiteraard komen uit onafhankelijk onderzoek en dat is waar zij voor pleiten. En dat onafhankelijke onderzoek is nu juist wat de provincie weigert te laten uitvoeren. Bang voor de uitkomst wellicht.

 15. @frankieboy: vandaag een artikel in de krant over een dubbeldeks tunnel dwars door/onder Maastricht. Totale kosten 660 miljoen.
  Eénlaag voor plaatselijk verkeer
  De onderste laag voor doorgaand verkeer

  Dus nog goedkoper dan hier. Totale lengte meer dan 2KM.

  Wat betreft de vermeende deskundigheid: tja, het is en blijft wankel om een mening te verankeren op de veronderstelling dat de provincie en de politiek per definitie niet deskundig zouden zijn.
  Als de groep Thunnissen al ervaring heeft met tunnelaanleg, dan komt dat doordat er is samengewerkt met Nederlandse overheidsinstanties die uiteindelijk het groene licht voor dergelijke grootschalige infrastructurele projecten geven en meestal ook de opdrachtgever zijn.

  Gelet op de argumentatie van de groep Thunnissen weet ik één ding zeker: als een overheid op grond van zulke summiere informatie beslissingen neemt, zou het niet goed gesteld zijn met de kwaliteit van het bestuur.
  Los van de vraag of die bedragen kloppen, kan ik in de berichtgeving nergens een goede financiële onderbouwing zien. Je hebt groot gelijk dat de groep Thunnissen claimt dat hun variant 100 miljoen goedkoper is, maar dat wil niet zeggen dat dit ook waar is. Zou jij op grond van een paar brieven en een paar inspreekbeurten en blogs een infrastructureel project ter waarde van bijna een miljard zomaar eventjes een paar kilometer verplaatsen?

 16. In het eindrapport Integrale Benadering Holland Rijnland 15 oktober 2009 staan wat interessante cijfers voor wat betreft investeringskosten (excl. BTW en grondverwerving).
  Nieuwe aansluiting A4 (ZnB variant): € 46,4 miljoen
  Wegvak Stevenshof (maaiveld + schermen): € 18,6 miljoen
  Aansluiting Maaldrift (ZnB variant) – over N44 € 30,7 miljoen
  Weefvakken A44 incl. brug € 37,4 miljoen
  Totaal (afgerond) € 133 miljoen

  Deze kosten vervallen indien gekozen wordt voor een boortunnel onder Leiden door.
  De kosten van de boortunnel inclusief toeritten zullen voor het tracé ZnB en Rembrandttunnel (verzamelnaam voor alle boortunnel varianten onder Leiden door) hetzelfde zijn indien uitgegaan wordt voor dezelfde lengte, wat niet het geval is. Het geboorde deel van de Rembrandttunnel is tussen de 600 en 1200 m langer, waardoor deze boortunnel dus duurder wordt.

  Ongeveer 60-70% van de kosten per m’ variëren met de lengte, de andere kosten zijn eenmalig; dus het geboorde deel van een 2600 m lange boortunnel is zeg 2/3 x (2600 -2000) / 2000 = 20% duurder dan een boortunnel van 2000 m (vwb bouwkosten; daarnaast is het niet realistisch om de gangbare toeslag voor andere kosten op 50% voor de extra lengte te stellen; zal dus een stuk lager liggen). Helaas zijn de kostenramingen van Movares voor de boortunnel onder het ZnB-tracé niet vrijgegeven, zodat deze extra kosten ook niet kunnen worden berekend (maar de kosten van de Hubertustunnel geven wel een aardige indicatie; aanneemsom € 98 miljoen voor een boortunnel van 2 x 1500 m lengte (2004); met 4 aanbiedingen die circa 15% onder de budget lagen. (dus incl. toeritten)

  Andere kosten zijn het wegvak westelijke tunnelmond – knooppunt Leiden West.

  Nu hoef je mijn inziens niet zoveel van kostenramingen te begrijpen om een flauw vermoeden te gaan krijgen dat een de Rembrandttunnel wel eens een heel stuk goedkoper zou kunnen zijn dan de boortunnel onder het ZnB-tracé. In ieder geval lijkt mij een beperkt vervolgonderzoek door Movares mij meer dan gerechtvaardigd.

 17. @Archie: u schrijft "Het geboorde deel van de Rembrandttunnel is tussen de 600 en 1200 m langer, waardoor deze boortunnel dus duurder wordt."

  En u concludeert: "Nu hoef je mijn inziens niet zoveel van kostenramingen te begrijpen om een flauw vermoeden te gaan krijgen dat een de Rembrandttunnel wel eens een heel stuk goedkoper zou kunnen zijn dan de boortunnel onder het ZnB-tracé."

  Dat lijkt mij niet met elkaar te rijmen.

  Elders op deze website spreekt u de hoop uit dat de Rembrandttunnel aansluit op de Dr. Lelylaan. Daar zullen bewoners van de Bockhorst, Transvaal III, de Lage Mors en de Diamant niet blij mee zijn. Is het niet beter om – zoals ook Team Churchill Avenue wil – om de tunnelmond zo dicht mogelijk bij de A44 te situeren, zodat doorgaand verkeer zo snel mogelijk onder de grond kan verdwijnen?

 18. @Eric: De verbeterde eerste zin luidt als volgt: "Het geboorde deel van de Rembrandttunnel is tussen de 600 en 1200 m langer dan de korte boortunnel onder het ZnB-tracé, waardoor de Rembrandt boortunnel dus duurder wordt dan de korte ZnB-boortunnel".

  Het achterliggende idee van mijn reactie is dat de kosten van een boortunnel onder het ZnB-tracé inclusief toeritten en bijvoorbeeld onder de Churchilllaan/ Dr. Lelylaan globaal hetzelfde zijn (voor dezelfde lengte). Om de twee varianten te vergelijken moet je de verschillen naast elkaar zetten; het geboorde deel van de Rembrandttunnel is langer, dus moet je een prijskaartje aan de extra lengte hangen. Ook het boren onder het bedrijfsgebouw van Burgy aannemersbedrijf (mogelijk slopen?) geeft extra kosten.

  Het aansluiten van de boortunnel op de Dr. Lelylaan was als grapje bedoeld omdat Gedeputeerde Ingrid de Bondt waterbouwkunde in Delft heeft gestudeerd.

  Bij de situering van de westelijke tunnelmond zijn er tegenstrijdige belangen; het doorgaande verkeer richting Katwijk is een fractie van het verkeer met bestemming Leiden West/ Bio Science Park en A44; dus de goede afwikkeling van dit laatste verkeer is belangrijker. Om die reden zou de Rembrandttunnel veel beter op de Plesmanlaan kunnen uitkomen maar dat wordt met een boortunnel onder de Churchilllaan een beetje gecompliceerd (met het Spoortracé variant of de Trekvlietvariant is wel een goede oplossing te realiseren). De boortunnel zoals omschreven in het burgerinitiatief Arends – de Heer – Thunissen sluit anders naadloos aan op het Churchill Avenue alternatief. Het enige wat dit burgerinitiatief heeft gedaan is een boortunnel op het tracé van de CA-team oplossing te leggen; de delen die niet vervangen worden door een boortunnel (waarvan de lengte naar wens kan variëren) blijven hetzelfde als het CA-variant.

  Daarnaast bestaat er een verschil van mening tussen dit burger initiatief en Joost Klimbie over de mogelijkheid om afslagen Voorschoterweg van/naar de A4 te realiseren. De beschikbare lengte tussen Voorschoterweg en de Vliet bedraagt ca. 200 m en volgens Joost is dit onvoldoende lang. Door een paar kunstgrepen toe te passen (zoals bv een stalen aquaduct) en iets steilere helling (dan de aanbevolen 4,5 %) toe te passen moet deze – zeer gewenste – afrit mogelijk zijn.

  Ik heb anders begrepen dat de laatste oplossing van het CA-team (dus niet de oplossing die op de foto-rol staat) voor het weggedeelte Dr. Lelylaan – A44 nog steeds aan kritiek (Leiden?) onderhevig is. Maar misschien heb ik het aan het verkeerde eind?

 19. frankieboy op

  De besluitvorming en de planning van de Rijnlandroute loopt weer nieuwe vertraging op:

  http://behoudrijnland.nl/persberichten/docs/20130228_PZH_Brief_gedeputeerde_De_Bondt_over_agendering_RijnlandRoute.pdf

  We kunnen nu wel duidelijk concluderen dat de inpassing nog niet goed is uitgewerkt en dat er kennelijk strubbelingen zijn met Rijkswaterstaat over de aansluitingen op A4 en A44. Dat zijn precies de zwakke plekken van ZnB, die niet voorkomen in de alternatieve boortunnel-plannen en de variant ZnB zo duur maken!

  Conclusie: de besluitvorming in juni 2012 was overhaast genomen en gebaseerd op een slecht plan.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.