SP wil huurverlaging door overlast Nieuw Leyden

10

De Socialistische Partij heeft het College van B&W gevraagd om huurverlaging in het gebied rond de Leidse nieuwbouwwijk Nieuw Leyden. De bewoners van onder andere de Amaliastraat en de Marnixstraat hebben volgens de partij veel hinder van de bouwactiviteiten. Volgens de wet hebben zij dan recht op huurverlaging, vindt SP-raadslid Louk Rademaker. Ook het bureau van de Leidse SP is in het gebied gevestigd.

Rademaker: “In het ‘Besluit Huurprijzen’ staat dat huren omlaag moeten als bewoners last hebben van ‘stadsvernieuwingsactiviteiten’. De wet is nogal vaag op dit punt. Ik wil graag van het college horen of deze bewoners recht hebben op compensatie voor alle overlast. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden de bewoners geconfronteerd met zware bouwactiviteiten. Zij kunnen door de stank en het lawaai niet in hun tuin of op hun balkon zitten. Daar moet een compensatie tegenover staan.”

Delen
heropening sligro Leiden

10 reacties

 1. EN DE MENSEN VAN DE KOOPWONINGEN. WAT KRIJGEN DIE??WIJ HEBBEN NET ZO VEEL LAST ALS MENSEN MET EEN HUURWONING.

 2. het zou de sp sieren als ze de politiek onder druk zetten om de huurders de te veel betaalde huurpenningen terug te storten ipv het besteden aan multiculturele feestjes waar geen autochtoon op afkomt.

 3. Uit het Besluit huurprijzen woonruimte, Toelichting behorende bij bijlage I, onder A, het waarderingsstelsel voor woonruimte welke een zelfstandige woning vormt:

  11. Hinderlijke situaties

  Er kunnen zich gevallen voordoen van hinder in de woonomgeving. Indien deze hinder zo groot is dat de waardering van de woonomgeving daaraan geen recht doet, kan een aftrek worden toegepast van totaal maximaal 40 punten. Aftrek is uitsluitend mogelijk voor hinderlijke situaties waarmee niet al op andere wijze bij de waardering rekening is gehouden. Hierbij kan vooral worden gedacht aan ernstige geluidsoverlast ten gevolge van weg-, spoor- en vliegverkeer of industrie, aan ernstig verval van de buurt of aan hinder door stadsvernieuwingsactiviteiten (…).

  Geluidsoverlast
  Geluidsoverlast kan leiden tot een aftrek van maximaal 35 punten, voorzover deze overlast niet van incidentele aard is.(…)

  Stadsvernieuwingsaftrek
  Aanbevolen wordt een aftrek voor buurten die ernstig in verval zijn of waar stadsvernieuwingsactiviteiten in uitvoering zijn, van ten hoogste 10 punten. De aftrek wordt slechts toegepast in gebieden die begrepen zijn in een (ontwerp)stadsvernieuwingsplan of een daarmee gelijk te stellen plan, in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406).

  Mooi dat de SP-fractie hier aandacht voor vraagt, maar het lijkt me in eerste instantie een zaak van huurders(organisaties), verhuurders en eventueel de Huurcommissie.

 4. R. Dentener op

  Hé, dit is nu raar. Vanuit SP-kringen (w.o. één van de schrijvers van hierboven*) vielen regelmatig geluiden te horen dat de Professoren -en Burgemeesterswijk NIMBY-gedrag ten toon spreidde daar waar het de (niet gerealiseerde) locatie van een daklozenopvang in hun buurt betrof en men zou een experimenteel verstrekpunt voor heroïne aan langverslaafden maar gewoon moeten gedogen in deze wijk. “Ook het bureau van de Leidse SP is in het gebied gevestigd”, zo meldt de redacteur van het nieuwsbericht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat heer Rademaker enigszins last heeft van een licht NIMBY-virusje. En daarbij zeer selectief te werk gaat. Waarom heeft hij bijvoorbeeld niet geklaagd bij de bouw van nieuwe huizen in de wijk Roomburg, die voor omwonenden wellicht ook wel derving van woongenot zal hebben opgeleverd door geluidsoverlast, stofoverlast of slaapgebrek? En gaat hij straks als de RGL door Leiden wordt aangelegd ook het Besluit Huurprijzen erbij slepen? Vreemd, dat socialisten zich tegenwoordig ook al aansluiten bij de uit de VS overgewaaide claimcultuur…

  * http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/2477#16473

 5. Marnix van Straaten op

  Wat een onzin. De SP is eigenaar van het pand en heeft dus zelf geen belang bij een huurverlaging voor omwonenden. Bovendien gaat het over het Besluit Huurprijzen Woonruimte. Dentener holt zichzelf voorbij in zijn overijver om tegen de SP aan te schoppen en is weer eens volledig in de war.

 6. toedeledokie op

  Bijzonder weer deze actie van de SP: mensen die in de B&P wijk wonen en nu al dertig jaar last overlast hebben van junks en de methadon moeten niet zeuren. Straks komt er gratis heroine bij, waardoor de overlast alleen nog maar meer toeneemt. Mensen die huren moeten klaarblijkelijk wel compensatie hebben, maar mensen die huizen gekocht hebben ( door misschien jarenlang heel hard te sparen) die mogen niet mekkeren over overlast door de troetelgroep van de SP: de junks.

 7. R. Dentener op

  ‘Marnix van Straaten’ of ‘Pank van Buren’, raakt u zelf nou nooit eens in de war met het bijhouden van al uw aliassen…? 😛

 8. Inmiddels hebben de ramen van de Pr. Frederikstraat aan de zijde van Nieuw Leyden (eigenaren) al een wasbeurt gekregen van Nieuw Leyden. Deze eigenaren zitten dichter bij de stankoverlast door de sanering dan de rest van de wijk. Voor hen een lagere rente voor hun hypotheek?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline