Afgelopen oktober vierde het LAKTheater nog een week lang feest vanwege het 65-jarig bestaan. (Archieffoto: Sigrid C. Degener).

Fusie mislukt, doek valt voor LAKTheater

Het LAKtheater houdt met ingang van seizoen 2012/2013 op te bestaan. Dit is de uitkomst van een zoektocht naar alternatieven om het LAKtheater onafhankelijk van de Universiteit Leiden te laten functioneren. In 2008 gaf de Universiteit Leiden aan dat het aanbieden van theatervoorstellingen in het LAK niet tot haar (kern)taak behoort. De universiteit liet weten de exploitatie van het theater te moeten staken.

Chris de Waard in gesprek met cultuurwethouder Jan-Jaap de Haan over de voorgenomen sluiting van het LAKTheater.

Nadat bleek dat het LAKtheater niet als onafhankelijke stichting kon voortbestaan, verzocht wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur Werk en Inkomen) in september 2011 de directie van Stadspodia Leiden te onderzoeken of het LAKtheater een plaats zou kunnen krijgen binnen deze nieuwe organisatie. Stadspodia Leiden is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal Leiden. Na een intensief traject zijn de twee betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat aansluiting van het LAKtheater bij Stadspodia Leiden niet haalbaar is. Dat betekent dat in juni de deuren sluiten. Zeven man personeel komt op straat te staan.

Door de huidige economische situatie wordt Stadspodia geconfronteerd met achterblijvende resultaten op zaalverhuur en kaartverkoop. Uitbreiding met het LAKtheater wordt door de directie van Stadspodia Leiden daarom op dit moment als een onverantwoord risico beschouwd. De universiteit ziet van haar kant geen mogelijkheden het theater te blijven exploiteren.

De voorstellingen in het lopende seizoen 2011/2012 in het LAKtheater gaan door zoals gepland. Vanaf het theaterseizoen 2012/2013 zullen er geen theatervoorstellingen meer geprogrammeerd worden in het LAKtheater. De Universiteit Leiden onderzoekt de mogelijkheden om de zaal in te zetten voor onderwijsdoeleinden voor de faculteit Geesteswetenschappen.

De directie van Stadspodia onderzoekt of er mogelijkheden zijn om enkele voorstellingen van het programma-aanbod uit het vlakkevloer-circuit vanaf seizoen 2012/2013 onderdak te bieden.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×