Eerste wijken binnen tien jaar van het gas af in Oegstgeest

7

De gemeente Oegstgeest heeft de Bloemenbuurt en delen van Haaswijk op het oog om als eerste van het gas af te gaan. Dat staat in de conceptversie van de Transitievisie Warmte die donderdagavond in het gemeentehuis werd gepresenteerd. Als eerste zijn de huurwoningen van verschillende corporaties aan de beurt, waarna wordt bekeken hoe ook particulieren kunnen worden verleid om de overstap te maken. “Er is geen enkel instrument om mensen te verplichten, dus we gaan aan de slag op plekken waar mensen mee willen doen”, aldus Marie-Thérese Tetteroo (adviesbureau Over Morgen).

Een presentatie van de conceptplannen (pdf) in het gemeentehuis werd donderdagavond druk bezocht. Zo’n honderd dorpsbewoners wilden weten wanneer hun wijk aan de beurt is en voor welke nieuwe manier van verwarmen dan wordt gekozen. De presentatie van onderzoeksbureau Over Morgen begon symbolisch met een afbeelding van de Eiffeltoren, als verwijzing naar het Klimaatakkoord van Parijs waarin de afspraken over de energietransitie zijn vastgelegd. Van die afspraken is een nationaal akkoord gemaakt, dat de komende jaren in elke gemeente zal worden uitgevoerd.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek

De planning zoals die in het concept van de visie is opgenomen op pagina 18.

Voor Oegstgeest gaat het om 9.500 woningen die tot 2050 op een nieuwe bron van energie moeten worden aangesloten; gemiddeld 317 woningen per jaar die aangesloten worden op een warmtenet (zoals in Poelgeest al het geval is) of bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp in huis krijgen. De verwachting is dat het de eerste jaren wat langzamer zal gaan, omdat het wiel nog uitgevonden moet worden. De gemeente Oegstgeest en Over Morgen hebben onderzocht dat Haaswijk (starten in 2020), de Bloemenbuurt (2022) en de Morsebel (2025) daar de komende tijd ‘het meest kansrijk’ voor zijn. Tetteroo: “Er is daarbij voornamelijk gekeken naar locaties en technieken waar een transitie de laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengt.”

Combineren van werkzaamheden
Voor elke wijk in Oegstgeest is gekeken wat er nodig is om huizen van het gas af te koppelen – vaak is daarvoor eerst een bepaalde mate van isolatie in woningen nodig – en wat daarvoor het beste moment zou zijn. Binnenkort moet in Haaswijk bijvoorbeeld de riolering vervangen worden en zijn de gasleidingen voor een groot deel al afschreven. Dat het daarnaast om veel dezelfde soorten woningen gaat waarvan een kwart ook nog eens in handen is van een woningbouwcorporatie, maakt dat Haaswijk bovenaan het lijstje staat. “De corporaties in Oegstgeest willen een voortrekkersrol nemen op dit gebied”, aldus wethouder Peter Glasbeek (Duurzaamheid).


IJsbrand Terpstra in gesprek met bewoner van Haaswijk Joost de Haan

De wethouder benadrukte echter keer op keer dat er nog geen definitieve planning is. “We wachten eerst op de nieuwe landelijke Warmtewet en stellen daarna pas een definitieve visie vast.” Totdat de gemeenteraad die visie uiterlijk eind 2021 heeft vastgesteld, wordt de planning ook niet concreter. “Daarom zal het accent in de eerste jaren volledig liggen op maatregelen waar je (economisch, red.) geen spijt van krijgt”, aldus Glasbeek over bijvoorbeeld dubbelglas of dakisolatie. Bewoners die twijfelen of ze nog een nieuwe cv-ketel zullen aanschaffen – waarvan er heel wat in de zaal zaten – bleven daardoor nog met lege handen achter.

Poelgeest
Een wijk die nu al op een alternatieve manier verwarmd wordt, is Poelgeest. Die wijk is aangesloten op het warmtenet van Leiden, maar bewoners zouden graag een duurzame, eigen warmtebron willen aanboren. De afgelopen tijd is er daarom gekeken of er warmte uit het water van de Klinkenbergerplas, Haarlemmertrekvaart of De Leede gebruikt zou kunnen worden. De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort gepubliceerd, maar nu is al duidelijk dat de Klinkenbergerplas voor Poelgeest te ver weg is om het project economisch rendabel te maken. “Maar voor wijken die dichterbij liggen (Haaswijk, Boemenbuurt en Morsebel, red.) zou dat wel geschikt zijn”, gaf initiatiefnemer van het Poelgeester warmteproject Frank ter Beek de wethouder mee.

Energieambassadeurs
In aanloop naar het definitief vaststellen van de Transitievisie Warmte gaat de gemeente met bewoners van de wijken in gesprek. Daaruit zal moeten blijken welke particuliere huiseigenaren mee willen werken aan een gezamenlijke nieuwe warmtebron, welke kosten daar tegenover mogen staan en wat er nodig is om een huis daarvoor geschikt te maken. Wethouder Glasbeek zegde toe dat hij daarvoor ook zal kijken naar energieambassadeurs en voorbeeldwoningen per wijk, waar in andere gemeenten uit de regio al positieve ervaringen mee zijn.

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen

7 reacties

  1. De gas gestookte warmte-krachtcentrale in Leiden zou dit jaar gesloten moeten worden (de installatie is verouderd). Daarvoor in de plaats zou Leiden aangesloten worden op rest warmte uit Rotterdam. Die plannen waren 15 jaar geleden al gemaakt en toen was het plan dat warmte van kolengestookte centrales, raffinaderijen en vuilverbranding gebruikt zou worden. De kolencentrales moeten dicht en de raffinaderijen moeten in 2050 ook verdwenen zijn. Een groot deel van het vuil moet gerecycled worden. Vraag blijft waar de “restwarmte” dan vandaan moet komen. Daarnaast is er in de 2x 40 km lange leiding warmteverlies en energieverbruik voor de pompen, waardoor er ruim 25% van de energie verloren gaat. Tevens zou de temperatuur van het warmtenet een stuk lager zijn dan het in het huidige Leidse warmtenet, waardoor er veel aanpassingen nodig zijn, ook in de woningen die aangesloten zijn op dit warmtenet. Tenslotte is het niet mogelijk om dit alles te realiseren tegen gelijkblijvende kosten voor de bewoners.

    De eerste stap zou kunnen zijn om de woningen goed te isoleren, daarmee gaat het gasverbruik al omlaag. Maar de woningen in genoemde wijken zijn lastig goed te isoleren voor de vele koudebruggen in die woningen. Isolatie zou rigoureus aangepakt moeten worden, door de hele woning “in te pakken”. Dat is kostbaar en bij rijtjeshuizen moet het hele blok meedoen. Op vrijwillige basis zal dat niet lukken en de kosten zullen veel hoger zijn dan de baten.

    Het zou verstandig zijn om eerst eens met het echte verhaal te komen en dan te kijken hoe dit “probleem” aangepakt kan worden en te onderzoeken of daar steun voor is. Het is wel vreemd dat in Duitsland subsidies worden gegeven voor woningen die aangesloten worden op gas terwijl wij in Nederland van het gas af moeten. Zijn de Duitsers gek, of zijn wij dat? Het is ook vreemd dat de woningbouwvereniging Portaal gasgestookte combiketels plaatst in flats in de meren wijk die aangesloten zijn op de stadsverwarming, dat is omdat dit goedkoper is dan het verschil te moeten bijbetalen tussen de kosten van stadsverwarming en stoken met gas.

    • Gewone burger in Leiden op

      Die rotonde is cancel, heb ik uit bepaalde bronnen vernomen. Die komt er helemaal niet meer. Dus al die idiote plannen die gaan vanzelf mee van tafel, dadelijk ook nog de verantwoordelijk wethouders opgedonderd en dan kan Leiden gewoon aan het gas blijven.

Laat een reactie achter

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline