Wethouder Marleen Damen in de studio van Sleutelstad.

Wethouder deelt zorgen over maatwerkbudget: ‘Dit moeten we beter onderzoeken’

Wethouder Marleen Damen (PvdA) vindt dat er goed moet worden onderzocht waarom er maar weinig gebruikt wordt gemaakt van het nieuwe maatwerkbudget voor mensen in armoede. De SP uitte eerder al haar zorgen, omdat van de oude declaratieregeling veel meer Leidenaren gebruikmaakten. De wethouder roept Leidenaars op om gebruik te maken van de ondersteuning.

Donderdag wordt er in de gemeenteraad gestemd over een tweetal moties van SP-raadslid Van Halm. Hij deed bij Politiek071 eerder al de oproep aan het college om met concrete plannen te komen omdat het nieuwe beleid ‘nogal wat barrières kent’. Volgens Van Halm wordt er aanzienlijk minder gebruik gemaakt van het maatwerkbudget ten opzichte van de declaratieregeling en dat noemt hij ‘zorgelijk’.

Twee jaar geleden deed de Leidse gemeente de declaratieregeling in de ban. Deze vrijgevige regeling bood aan ongeveer 4.000 inwoners die onder de armoedegrens leefden een kleine toelage om voorzien te worden in extra kosten voor bijvoorbeeld school of een fiets om naar het werk te komen. Met de nieuwe maatwerkregeling wordt het gemeenschapsgeld verdeeld door zorgverleners in de wijk. Zij bepalen dus wie in aanmerking komt voor het geld in plaats van de gemeente.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Marleen Damen

Volgens Damen was er wel een afname ingecalculeerd, maar ook zij maakt zich zorgen. Daarom roept ze Leidenaars in Politiek071 op om zich te melden bij de Sociaal Wijkteams, die over het budget gaan. ”Ik snap de zorgen van de gemeenteraad wel, want ik vind dat er ook weinig gebruik van gemaakt wordt. Zeker in deze crisistijd zou je denken dat het beter in beeld komt bij mensen’’, aldus de wethouder. ”Ik ben het dus eens met de SP als zij zeggen ‘ga dat beter onderzoeken’.’’

Coronacrisis
Op de vraag of de Leidse burger door het nieuwe beleid, waarbij mensen niet langer direct bij de gemeente terecht kunnen, te maken heeft gekregen met een bureaucratische rompslomp is de wethouder duidelijk: “Je hoeft, bij het maatwerkbudget géén formulier in te vullen dus bureaucratisch is het niet. Wel kan ik me voorstellen dat je een drempel over moet om de Sociaal Wijkteams te kunnen benaderen omdat je zelf eerst moet erkennen dat je geholpen moet worden.’’

Een van de redenen waarom er minder mensen geld krijgen uit het maatwerkbudget, zou kunnen zijn dat de zorgprofessionals huiverig zijn om gemeenschapsgeld uit te geven. Damen heeft echter nog geen sluitende verklaring. “We willen, net als de SP, verder onderzoeken of professionals, zorgverleners en vrijwilligers wel genoeg op de hoogte zijn van het maatwerkbudget. We weten, zeker met de coronacrisis, dat er een groeiend aantal mensen is met financiële problemen dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken.”

Dit najaar komt Damen met een uitgebreide evaluatie van het nieuwe armoedebeleid. In aanloop daar naartoe dient de SP donderdag al twee moties in.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Whatsapp Studio
071 - 5235908

×