Lianne Raat (PvdD) en Paul van Meenen (D66) in debat bij Sleutelstad.

Een debat met een filosofisch tintje: D66 tegen PvdD

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en daarom gaan aspirant volksvertegenwoordigers uit de Leidse regio in Politiek071 met elkaar in debat. Met deze week: Paul van Meenen (D66) tegen Lianne Raat (PvdD).

Even voorstellen
Paul van Meenen (65) is een politicus pur sang. Met een groot hart voor het onderwijs begon hij zijn carrière als wiskundedocent, om uiteindelijk allerhande bestuurlijke functies te vervullen. Hij zit nu al ruim acht jaar in de Tweede Kamer waar hij zich hard maakt voor goed en sterk onderwijs in Nederland. Van Meenen is een echte bestuurder en wil zijn tegenstander graag aan de tand voelen met de stelling: ‘Een compromis is een stap op weg naar je idealen.’ Stiekem verlangt de nummer 11 van D66 terug naar zijn tijd in de Leidse gemeenteraad, want dat is volgens hem het toppunt van de democratie.

In diezelfde gemeenteraad neemt Lianne Raat (34) zetel voor de Partij voor de Dieren en ze doet een gooi naar het kamerlidmaatschap op nummer 33 van de lijst. Al als voorzitter van de jongerendenktank ‘PINK!’ en fractie-assistent van de Leidse fractie zette deze Leidse zich genadeloos in voor een duurzame en solidaire economie. Ze werkt in het dagelijkse leven als bedrijfsjurist en als een echte dierenvriend schrijft ze tevens voor de grootste dierenwebsite van Nederland: AnimalsToday. Ze is portefeuillehouder Werk & Middelen en zet zich in om de, volgens haar, enorme overconsumptie te bestrijden. Vandaar haar stelling: ‘Er zitten grenzen aan de groei’.


Lianne Raat (PvdD) en Paul van Meenen (D66) in debat onder leiding van Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra

Woningbouw
De eerste stelling waar dit tweetal zich over buigt is: ‘In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd.’ Van Meenen trapt af en is van mening dat het ‘te ver gaat als we Den Haag laten beslissen waar woonwijken komen, maar de urgentie is volgens mij hem wel hoog’. “Waar woningen moeten komen, moet wel echt lokaal beslist worden. Natuurlijk moet het in samenspraak met de mensen die het betreft, uiteindelijk moet het wel gebeuren want we hebben een grote opgave.”


Lianne Raat (PvdD) wil bouwen op landbouwgrond. 

Lianne Raat deelt dit gevoel van urgentie maar is van mening dat het probleem elders ligt. “De ruimte in Nederland kan op dit moment wat eerlijker worden verdeeld. Tweederde van onze grond is namelijk landbouwgrond. We kunnen aan de rand van bestaande woonkernen landbouwgrond omvormen naar natuur en woningen.” Ook stelt ze dat de PvdD is voor de herinvoering van een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zodat dat hier de regie op kan nemen. “De landelijke overheid moet de regie nemen, maar als er echt hevig verzet is vanuit een gemeente of provincie dan denk ik dat je als landelijke overheid het idee moet heroverwegen.”

Een stap op weg naar je idealen
Van Meenen bracht, naar eigen zeggen, deze stelling mee om de Partij voor de Dieren te verleiden ook verantwoordelijkheid te nemen. Hij meent veel verwantschappen te zien tussen beide partijen, maar, voor hem blijft de ‘partij lang hangen in hun eigen gelijk.’ “Met niets prijsgeven van je eigen idealen, kom je geen stap verder. Dan bereik je niets”, aldus Van Meenen.


Paul van Meenen (D66) gelooft dat groei van de economie mogelijk blijft op een verstandige manier. 

De aanval is gestart en Raat benadrukt duidelijk dat er op idealen geen compromissen gesloten dienen te worden. “Wij doen niet aan symptoombestrijding maar we zijn voor echte oplossingen. We willen graag samenwerken, maar dan moeten andere partijen ook de moeite doen om radicaal andere keuzes te maken.” Ze doelt daarmee op klimaatverandering en ze bestempelt hierbij onze tijd als de ‘deciding decade’. “We zijn de eerste generatie die hinder ondervindt van klimaatverandering en de laatste die hier nog iets aan kan doen.”

Haar opponent vindt de compromisloze opstelling zonde en stelt dat ‘een stem voor de PvdD daardoor een verloren stem is.’ “Wij zitten hier niet in een land waarbij we doen wat één van de partijen wil. We leven met verschillende partijen en verschillende opvattingen in dit land en je moet proberen met elkaar verder te komen.” Van Meenen voegt toe: “Als je niet bereid bent om met elkaar om de tafel te zitten behalve als andere je honderd procent gelijk gaan geven, dan kan je net zo goed niet in de politiek gaan.”

Einde aan de groei
De Partij van de Dieren heeft deze stelling ingebracht met als achterliggende gedachte dat we de economie onmogelijk kunnen laten groeien op een planeet die niet meegroeit. “Wij pleiten, als enige partij in de Kamer, voor ‘degrowth’: minder productie en minder consumptie in de plaats van economische groei.” Volgens Raat gaat een groeiende economie namelijk altijd gepaard met een stijgend gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ‘wij moeten echt af van die groeiverslaving hier in Nederland’.

Van Meenen is het niet met haar oneens: “Ik begrijp heel goed waar dit vandaan komt. We zijn het eens dat de beperkte visie van wat groei is leidt tot een enorme belasting van onze planeet.” Hij is van mening dat we op een slimme manier kunnen groeien: “Ik denk dat wij een land zijn wat heel innovatief is, dat kennis en onderzoek als grondstof heeft. We zeggen dus niet persé een stop, maar als we groeien moeten we dat zo doen dat het onze planeet niet verder belast.”

Raat is het niet eens met de benadering van D66. “Als alle mensen leven zoals wij in Nederland leven dan hebben we drieënhalve aardbol nodig. We moeten gewoon echt af van die groeiverslaving. En vaak gaat economische groei via innovatie ook gepaard met extra grondstoffen gebruik. Je kan van de aarde gewoon niet meer vragen dan zij kan opleveren.”

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15, 16 en 17 maart.

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Whatsapp Studio
071 - 5235908

×