Locatie:

www.bsgmedia.nl
www.rijnlandgeschiedenis.nl

Aanvang:

Zondag 14 maart om 15.00 uur

Entree:

Gratis

'Kinderen aan het werk in Rijnland'

Leiden en omstreken stond in de negentiende eeuw bekend om haar kinderarbeid. Buiten de stad werkten ook kinderen en dat hebben ze nog heel lang gedaan. Meestal werd dat geen kinderarbeid genoemd, omdat werken op het land als minder schadelijk werd gezien dan in de fabriek.

Buiten Leiden bestond overal kinderarbeid, tot ver in de twintigste eeuw. Op de steenplaatsen langs de Rijn, seizoenswerk bij de oogst in de land- en tuinbouw (inclusief de bollen), op de boerderijen en tuinderijen, de visserij, de ambachtelijke werkplaatsjes, de middenstand en als dienstmeisje in het huishouden van anderen. De kinderen leverden op die manier een bijdrage aan het gezinsinkomen en de aard van het werk was medebepalend voor hun kindertijd.

Het werk dat kinderen deden, verschilde natuurlijk binnen Rijnland. Op de veehouderijen in het veenweidegebied was dat anders dan in de tuinderijen van bijvoorbeeld Rijnsburg of Alkemade, in de bollenteelt, of in de vissersgemeenschappen.

Cor Smit, die promoveerde op kinderarbeid in Leiden, vertelt op 4 maart a.s. over deze vergeten geschiedenis tijdens de livestream voor Stichting Rijnlandse Geschiedenis. Deze livestream is ook het startpunt voor een project over kinderarbeid en kinderwerk in Rijnland. Hiervoor werkt Smit samen met vrijwilligers uit heel Rijnland. Wilt u meedoen? Meld u dan aan op info@corsmithistoricus.nl. Kinderen verdienen een plek in onze Rijnlandse geschiedenis.

Meer informatie:  www.rijnlandgeschiedenis.nl

De lezing is te volgen via: https://www.youtube.com/embed/VJ9K_ZrRHhQ of http://www.bsgmedia.nl/kinderarbeid

Gepubliceerd: 26 januari 2021Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×