Van Wielink directeur Dienst Algemene en Facilitaire Zaken

1

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben besloten de heer D.J.G. van Wielink per 1-8-2002 aan te stellen als directeur van de dienst Algemene en Facilitaire Zaken in oprichting. De heer Van Wielink (Dick, 1956) werkt al bij de gemeente als sectorhoofd Ondersteuning van de Dienst Milieu en Beheer. Daarnaast was hij een jaar projectleider herhuisvesting voor het gemeentelijk apparaat. Daarvoor kende de gemeente hem als bestuursmedewerker en als hoofd van het interne mobiliteitsbureau voor personeel. Oorspronkelijk werkte hij in het onderwijs, waarvan twaalf jaar als directeur van een basisschool.

Het gaat om een nieuwe directeursfunctie, die voorheen samenviel met die van gemeentesecretaris. De Bestuursdienst wordt momenteel gesplitst in enerzijds een Concernstaf en anderzijds een nieuwe dienst, waarvan de heer Van Wielink directeur wordt. De Concernstaf i.o. staat onder directie van de gemeentesecretaris en richt zich op concerntaken als p&o-beleid, financiën en gemeentebrede projecten. De nieuwe dienst i.o. richt zich op de beleidsterreinen archief en informatie, belastingen, burgerzaken, facilitaire zaken, juridische zaken en communicatie.

Delen

1 reactie

  1. Wat fijn dat zo’n geniale man deze functie mag bekleden hopelijk gaat hij als vijftiger ook zo goed tennissen of wordt dit weer een lijn geval. Wel belangrijk om op tijd te reageren op je oproepen en de stukken goed door te lezen voodat popje te vel reageert om de klok van elven rees is gepasseerd

    groetjes robema

Je bent nu offline