Hoorcolleges bij Faculteit der Kunsten

De Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden biedt gedurende het studiejaar 2002-2003 hoorcolleges aan die een overzicht geven van de westerse muziekgeschiedenis. Ook niet-studenten mogen deze colleges tegen betaling volgen, en na afloop van een semester tentamen doen. De docent is drs. Kolja Meeuwsen, verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het eerste college is op 17 september.

De belangrijkste kenmerken van de verschillende muziekhistorische tijdperken zullen, met veel luistervoorbeelden, de revue passeren. In het eerste semester wordt de periode van de late Klassieke Oudheid tot en met de Barok behandeld. De colleges van het tweede semester gaan over het Classicisme tot en met de twintigste eeuw. Dit college is het eerste dat de nieuwe Faculteit der Kunsten in Leiden aanbiedt. Deze faculteit is vorig jaar december opgericht, als samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans te Den Haag (bestaande uit het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten). De nieuwe faculteit heeft tot doel kunst en wetenschap te integreren en deze integratie uit te werken in een nieuw studieprogramma. Binnen de bachelor-masterstructuur, die in september 2002 aan de Leidse universiteit wordt ingevoerd, worden zelfstandige bacheloropleidingen (met majors en minors), alsook master- en promotietrajecten aangeboden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×