Foto's: Bertho Smit en Hans Boogert.

Wouter Bos in Leiden

Wouter Bos heeft vanmiddag onverwachts Leiden aangedaan tijdens de PvdA-campagne. Tijdens een bliksembezoek aan buurthuis Vogelvlucht aan de Boshuizerkade presenteerde de PvdA-lijsttrekker het plan ‘Nooit meer jeugdwerkloosheid’. Vervolgens discussieerde hij met jongeren over dit thema. Na afloop van de bijeenkomst liet Bos een flink aantal rode ‘proefballonnen’ op. Onder de aanwezigen ook voorzitter de Boer van MKB Nederland. Het MKB heeft een project om 10.000 jongeren aan een baan te helpen. De overheid draagt daar 200 euro per leerling aan bij. De PvdA wil daar 1.000 euro van maken.

De PvdA vindt het onacceptabel dat veel jongeren zonder diploma de school verlaten en vervolgens geen baan vinden of maar heel kort aan het werk zijn. Daarom heeft de PvdA een plan gemaakt om het voortijdig schoolverlaten te bestrijden en de jeugdwerkloosheid uit te bannen. Een van de onderdelen van dit plan is het voorstel om een convenant te sluiten tussen het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en MKB-Nederland om de komende vier jaar minimaal 30.000 jongeren aan het werk te helpen.

Dat convenant moet zich richten op dreigende uitval in het MBO en het VMBO en op de jongeren die al uitgevallen zijn en aan wie weer perspectief geboden moet worden. Ook wil de PvdA meer leerlingbegeleiders in het VMBO en het MBO zodat de leerlingen beter geholpen worden om een diploma te halen. Verder wil de PvdA dat ook ouders beter betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen.

Hans de Boer, voorzitter van het MKB-Nederland (de werkgeversorganisatie van het Midden en Klein Bedrijf) was ook aanwezig bij de presentatie van het PvdA-plan. Hij noemde het plan belangrijk, ook voor de werkgevers: “Als we de economie willen versterken, dan moeten jongeren een diploma halen waarmee ze goed aan het werk komen.” Het MKB-Nederland wil het convenant dus graag sluiten. Hans de Boer roemde het succes van het convenant over de instroom van allochtone werkzoekenden in het MKB dat hij een paar jaar geleden met Willem Vermeend (toenmalig minister van sociale zaken van de PvdA) afsloot. Door dat convenant zijn vele mensen aan de slag gekomen. Wouter Bos en Hans de Boer hopen dat dit ook met het convenant voor schoolverlaters het geval zal zijn.

Na de presentatie van de PvdA-plannen ging Wouter Bos in gesprek met jongeren die betrokken zijn bij het project Thuis op Straat. Dit is een project waarin jongeren werken en leren combineren, stagiaires uit het MBO krijgen er een leerwerkplaats. Het project is een goed voorbeeld van hoe het convenant straks kan gaan werken. De jongeren hamderden erop dat het belangrijk is dat ook ouders betrokken zijn bij de opleiding van hun kinderen. Ook benadrukten de jongeren dat de combinatie van leren en werken voor veel leerlingen op het VMBO en MBO heel stimulerend is.

Wouter Bos beloofde dat de PvdA niet alleen langs komt tijdens de verkiezingen, maar ook daarna. Daarom is afgesproken dat Mariëtte Hamer, onderwijswoordvoeder van de PvdA in de Tweede Kamer, contact blijft houden met de Leidse jongeren en met Joke Kolthoff van het project Thuis op Straat. Er zal daarom snel een vervolg op de bijeenkomst van afgelopen zaterdag georganiseerd worden. Alle vragen die mensen hebben over het beroepsonderwijs en de combinatie van werken en leren zullen dan aan de orde komen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×