Gemeente verlengt subsidieregeling voor monumentale zaken

De gemeente Leiden verlengt de Subsidieregeling voor kleine Monumentale Onderdelen in de Openbare Ruimte (SMOOR) met drie jaar. Met de subsidieregeling wil de gemeente Leiden eigenaren van monumenten stimuleren een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun pand en de buurt. Subsidies worden verstrekt voor het restaureren, terugbrengen en vernieuwen van monumentale onderdelen zoals stoepen, hekken of gevelstenen.

De subsidieregeling is speciaal bedoeld voor de restauratie van kleine monumentale onderdelen aan de buitenzijde en de directe omgeving van rijks- en gemeentelijke monumenten. De regeling vergoedt 35 procent van de totale kosten. Het maximumbedrag is voor restauratie € 4.540,00, voor reconstructie € 2.270,00 en voor het opnieuw aanbrengen van ‘monumentale’ onderdelen € 1.135,00. Het totale budget voor de komende drie jaar is € 222.651,00.

Over de subsidieregeling is een folder beschikbaar. Deze ‘Subsidieregeling voor kleine monumentale onderdelen’ is samen met een aanvraagformulier verkrijgbaar bij het Servicepunt Bouwen en Wonen in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×