Onderdeel van de plannen is sloop van het kantoorgebouw op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. Op die plek kunnen dan woningen komen. Op de binnenplaats komt onder andere een parkeerdek. (Archieffoto: Chris de Waard).

Informatieavond over bestemmingsplan stationsgebied

Maandag organiseert de gemeente een inspraak- en informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan rond het Stationsplein. Dit plan gaat onder andere over de bouw van een bioscoop en een discotheek naast het busstation. Naast een bioscoop en een discotheek wil de gemeente een kantoorpand plaatsen op het braakliggende terrein langs de Schipholweg en de Dellaertweg. Verder biedt het plan de mogelijkheid de huidige kantoorbebouwing op de hoek Stationsweg/Stationsplein te vervangen door woningen.

Het plan geeft de verschillende bouwhoogten en bouwvolumes aan, waarbinnen de gebouwen kunnen worden ontwikkeld. Bij het bestemmingsplan hoort een kwaliteitsplan, waarin mogelijkheden staan voor de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de informatieavond worden het voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stedenbouwkundige uitgangspunten toegelicht door de ontwerper en andere betrokken ambtenaren van de gemeente. Geïnteresseerden hebben de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Deze reacties worden zoveel mogelijk in het definitieve plan verwerkt.

De avond vindt plaats in het Atrium van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72. De aanvang is om 20.00 uur.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×