Schoolverlaters kunnen naar volwassenenonderwijs

Vanmiddag tekenen 14 scholen voor voortgezet onderwijs, het ROC Leiden en 16 gemeenten uit de Leidse Regio en de regio Duin- en Bollenstreek het convenant AVO-VAVO (Algemeen Voortgezet Onderwijs – Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs). De partijen zijn het erover eens dat het van belang is om jongeren, die voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten, alsnog de kans te bieden op het behalen van een startkwalificatie. Via het volwassenenonderwijs wordt hen een op maat gemaakte oplossing aangeboden.

Het convenant regelt de samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en het ROC Leiden voor wat betreft de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het volwassenen-onderwijs (VAVO). In het convenant is vastgelegd dat men hier in de regio volgens een ‘handelingsprotocol AVO-VAVO’ gaat werken. Dit handelingsprotocol is noodzakelijk omdat de toestroom van jonge leerlingen naar het VAVO steeds groter wordt, terwijl het VAVO eigenlijk voor volwassenen is bedoeld. Tijd dus om die toestroom van jongeren in goede banen te leiden en vast te leggen in afspraken.

Het handelingsprotocol biedt duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en rol van diverse betrokkenen: de leerling, de scholen en de gemeente. Aan hand van het protocol kunnen leerlingen zich aanmelden voor het VAVO. Voor de aanmelding moeten leerlingen van 16 en 17 jaar, die het voortgezet onderwijs voortijdig verlaten, toestemming krijgen van de leerplichtambtenaar.

Er wordt een werkgroep ingesteld die het handelingsprotocol evalueert en de landelijke ontwikkelingen volgt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×