Rabobank Wensenfonds 2006 van start

Woensdag gaat het Rabobank Wensenfonds 2006 van start. Vanaf dat moment kunnen alle inwoners van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, maar ook instellingen zonder winstoogmerk uit deze plaatsen hun wensen kenbaar maken. Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest laat door middel van het Rabobank Wensenfonds elk jaar zo’n 25 wensen die ten goede komen aan de lokale gemeenschap in vervulling gaan. Wensen kunnen worden ingediend via www.rabobankwensenfonds.nl.

Wie niet over internet beschikt, kan een wens indienen op het Rabo Wensenformulier. Dit formulier is op te vragen bij het Wedstrijdsecretariaat en af te halen op de Rabobank-vestigingen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

In mei gaat de jury van het Rabobank Wensenfonds om de tafel zitten om een vijftigtal wensen te nomineren voor de publieksjurering. In de jury zitten Hans Buijing (wethouder Wonen, Ouderen, Zorg, en Welzijn van gemeente Leiden) Janet van Dijk (Leidsch Dagblad), Rens Heruer (directeur Onderwijsbureau Hollands Midden en voorzitter van Openbare Bibliotheek Leiden), Elly van der Horst (Stichting Leidse Welzijnsorganisatie), Guusta Huizer- Boehmer (Apotheek Boehmer), Cees Westra (Zwembad Poelmeer) en Rene de Jong (directeur Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest).

In de periode van half juni tot en met half augustus is het woord aan de inwoners van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Iedereen mag zijn/haar stem uitbrengen op een favoriete wens. Dit kan via de website van het Rabobank Wensenfonds en via stemformulieren die te verkrijgen zijn op de Rabobank-vestigingen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Half september organiseert Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest een feestelijke bijeenkomst waarop de winnaars van het Rabobank Wensenfonds 2006 worden bekendgemaakt. De uitvoering van de wensen staat gepland vanaf september 2006 tot en met februari 2007.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×