Informatie-avond RijnGouweLijn in De Waag

De gemeente organiseert op maandag 11 september weer een bijeenkomst om inwoners van Leiden te informeren over de ontwikkelingen rond de RijnGouweLijn (RGL). Het college van B&W wil een referendum over de RGL organiseren waarin de Leidse bevolking een keuze kan maken tussen het eerder vastgestelde binnenstadstracé en een buitenomtracé. Voor het buitenomtracé zijn de afgelopen tijd verschillende varianten bekeken. Tijdens de informatieavond gaat het over de voortgang die daarmee is geboekt. Alle varianten volgen voor een deel het bestaande spoor. De gemeente wil de eventuele gevolgen van deze mogelijke buitenomtracés van de RGL verder toelichten. Tevens wordt het laatste nieuws over het referendum zelf verteld.

De RijnGouweLijn is de geplande light-railverbinding tussen Gouda, Alphen aan de Rijn, Leiden, Katwijk en Noordwijk. Het totale traject beslaat vijftig kilometer, waar veertig haltes langs komen. De lijn is in twee fasen opgesplitst: RijnGouweLijn-Oost, van Gouda tot aan het transferium bij de A44, en RijnGouweLijn-West, vanaf dat transferium tot Noordwijk. Bij het projectbureau RijnGouweLijn waarin de gemeente Leiden, de provincie Zuid-Holland en Prorail vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de RijnGouweLijn. Meer informatie over de RijnGouweLijn en het tracé door Leiden staat op de website www.rijngouwelijn.nl.

Datum: maandag 11 september 2006
Tijd: 20:00 tot 21:30 uur (zaal open: 19:30 uur)
Locatie: De Waag, Aalmarkt 21
Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×