Interieur Leidse trekschuit.

Leidse middenstand in de 20ste eeuw

Donderdag 23 november vanaf 19.00 uur presenteert de Dirk van Eck-Stichting haar jaarlijkse donateursavond met ditmaal twee historische lezingen in het Imperium Theater in Leiden. Dr.Thimo de Nijs, onderzoeker aan de Universiteit Leiden, opent de avond met een lezing over de Leidse middenstand in de 20ste eeuw. Hij schetst de ontwikkeling van de Leidse middenstand vanaf haar bloeitijd rond 1900, via de moeilijke crisisjaren tot de algemene verslechtering na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij besteedt hij aandacht aan de historische achtergrond van actuele kwesties, zoals de discussie rond de winkelsluitingstijden. De tweede helft van de avond houdt drs. Martine van der Wielen-de Goede een lezing over haar recent gepubliceerde studie “De nieuwe trekweg langs de Vliet” in de Leidse Historische Reeks.

Aan de hand van prachtig beeldmateriaal belicht zij het ontstaan en de ontwikkeling van de 17de eeuwse trekschuitdienst tussen Leiden en Delft. Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe ging men om met protesten van omwonenden bij de aanleg van de trekvaart? Aan welke eisen moest een jaagbrug voldoen? Maakten aannemers onderling (prijs)afspraken? De Dirk van Eck-stichting is opgericht in 1987. De stichting stelt zich ten doel om de sociaal-economische geschiedenis van Leiden te bestuderen en de resultaten daarvan in boek, beeld en geluid te publiceren. Sinds 1989 geeft de stichting een Jaarboek uit met artikelen die een licht werpen op de woon -, werk – en leefomstandigheden en daarnaast de emancipatiestrijd van arbeiders en vrouwen. Ook wordt aandacht besteed aan het doen en laten van de bestuurlijke – en industriële elite van de stad. Via haar werkgroep LAVA heeft de stichting eveneens bekendheid als producent en uitgever van een videoserie (tegenwoordig ook op DVD verkrijgbaar) waarin oude, maar fraai stadsfilms zijn opgenomen. Bovendien draagt de stichting, hetzij als uitgever, hetzij als subsidiënt, bij aan de uitgave van eenmalige publicaties in boekvorm.

De avond wordt gehouden in Theater Imperium aan de Oude Vest 33 te Leiden. De toegang is gratis.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×