Luchtkwaliteit moet in 2010 aanmerkelijk verbeterd zijn

Het College van B & W heeft deze week besloten de luchtkwaliteit op verschillende plekken in de stad drastisch aan te pakken. Momenteel voldoet de luchtkwaliteit in Leiden niet aan Europese regels en dat moet in 2010 opgelost zijn. Dat stond al in het Collegeprogramma en GroenLinkswethouder John Steegh van onder andere Milieu zet daar nu flink de schouders onder. Een echt GL-thema.

Leiden wil zeer vervuilende vrachtwagens uit gedeeltes van de stad gaan weren en ondernemers in de binnenstad stimuleren om kleinere, minder vervuilende vrachwagens aan te schaffen. Het eigen gemeentelijk wagenpark wordt eveneens voor vier ton aangepakt en moet schoner gaan rijden en bedrijven in woonwijken die veel vrachtverkeer aantrekken worden benaderd om te verhuizen.

Verder gaat Leiden ook aan het werk met bewustwordingscampagnes en betere afstemming van verkeerslichten om de doorstroom van auto’s te verbeteren. Zo komt er voor 2010 een zogenaamde Groene golf op de Churchilllaan die de doorstroom van het verkeer moet verbeteren. In totaal behelzen de maatregelen een investering van 600.000 euro, los van de 400.000 euro die de gemeente zelf investeert in het gemeentelijk wagenpark. Alle maatregelen zijn bedoeld om de hoeveelheid fijnstof in de Leidse lucht te reduceren.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×