Leids Platform Wonen van start

Donderdag is het Leids Platform Wonen van start gegaan. Het Leids Platform Wonen is ingesteld als een structureel bestuurlijk platform waar gemeente, woningcorporaties en de Federatie van Huurderorganisaties alle zaken op het gebied van wonen in een vroegtijdig stadium met elkaar willen bespreken, zoals bijvoorbeeld de woningbouwproductie, de uitvoering van de Woonvisie, het sociaal statuut, prestatieafspraken en regionale aangelegenheden.

Deelnemers van het Leids Platform Wonen zijn vooralsnog de gemeente Leiden, Ons Doel, Portaal Leiden, de Sleutels Van Zijl en Vliet, SLS Wonen en de Federatie van Huurderorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO). Het overleg wordt voorgezeten door wethouder Marc Witteman (Ruimtelijke Ordening en Wonen) en vindt vier maal per jaar plaats. Twee keer per jaar zullen ook andere partijen die bij het wonen in Leiden betrokken zijn (denk aan makelaars, huiseigenaren of private ontwikkelaars) uitgenodigd worden om over actuele onderwerpen te discussiëren.

De starthandeling van het Leids Platform Wonen bestond uit de officiële opening van de website “Leiden Bouwt!” waar een overzicht van alle Leidse nieuwbouwprojecten wordt gegeven (www.leiden.nl/leidenbouwt).

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×