Scherpere milieuregels voor fabriek Diastatische Producten

Er is een ontwerpmilieuvergunning vastgesteld door de Milieudienst West-Holland voor de Fabriek van Diastatische Producten aan de Rijndijk 156 – 158 te Leiden.  Het is de meest scherpe milieuvergunning die er is en deze is samengesteld in nauw overleg met het bedrijf en een vertegenwoordiging van omwonenenden. De huidige vergunning was verouderd.  

Het College van B & W is voornemens de ontwerpvergunning over te nemen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×