Scherpere milieuregels voor fabriek Diastatische Producten

Er is een ontwerpmilieuvergunning vastgesteld door de Milieudienst West-Holland voor de Fabriek van Diastatische Producten aan de Rijndijk 156 – 158 te Leiden.  Het is de meest scherpe milieuvergunning die er is en deze is samengesteld in nauw overleg met het bedrijf en een vertegenwoordiging van omwonenenden. De huidige vergunning was verouderd.  

Het College van B & W is voornemens de ontwerpvergunning over te nemen.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Over de auteur

Je bent nu offline