De symbolische overhandiging van de sleutels door de drie corporaties aan de cliëntenraad van De Binnenvest. Van links naar rechts Ted Groenewegen (cliëntenraad van De Binnenvest), Cyriel van der Heijden (De Sleutels van Zijl & Vliet), Michel Zaat (Portaal) en Erik Olijerhoek (Ons Doel) Foto: Winand Stut.

Corporatiewoningen voor De Binnenvest

Afgelopen woensdag hebben Stichting De Binnenvest en de woningcorporaties Sleutels van Zijl & Vliet, Ons Doel en Portaal een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd, dat de corporaties huurwoningen bieden aan cliënten van De Binnenvest. De Binnenvest levert deze cliënten de nodige woonbegeleiding, die per cliënt is vastgelegd in een begeleidingscontract.

Ook voor dak- en thuislozen is het erg moeilijk om geschikte woonruimte te vinden. Momenteel verblijven veel van hen dan ook al jaren in voorzieningen van De Binnenvest, zoals het Slaaphuis of het Sociaal Pension. Doordat de uitstroom van cliënten vanuit de voorzieningen dus laag is, kunnen er ook minder mensen instromen en blijft er een groep daklozen door de binnenstad van Leiden zwerven. De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel dat de uitstroom vanuit De Binnenvest toeneemt, waardoor deze zich weer kan richten op de eigenlijke doelstelling, het tijdelijk opvangen en begeleiden van diegenen die dat door omstandigheden nodig hebben. Hierdoor neemt de overlast in de binnenstad naar verwachting af.Bovendien zijn de cliënten vanuit een eigen woning beter bereikbaar voor sociale en hulpverlenende instanties en kunnen de bewoners eenvoudiger instromen op de woningmarkt. De begeleiding die De Binnenvest biedt aan de huurders, is gericht op zaken als budgetbeheer, dagbesteding en goed huurderschap en leidt ertoe, dat zij ook in de toekomst succesvol zelfstandig kunnen blijven wonen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×