Discussie impact 'Wet archeologische monumentenzorg'

Science Café Leiden organiseert een discussie over de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg. Deze wet heeft namelijk veel voeten in de aarde, omdat projectontwikkelaars en gemeentes met bestemmingsplannen rekening moeten houden met archeologische waarden in de bouwgrond en het nodige onderzoek hiernaar moeten bekostigen. Binnen de archeologie zijn zorgen ontstaan over de kwaliteit van het onderzoek door het aanwenden van commerciële bureaus. Drie sprekers: Prof. Dr. Willems (decaan Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden), Drs. Boudewijn Goudswaard (algemeen directeur van het bedrijf Past2Present- ArcheoLogic) en mevr. Drs. Chrystel Brandenburgh (stadsarcheologe, gemeente Leiden) zullen onder leiding van de debatleider mevrouw Dr. van den Dries (hoofd Erfgoedinspectie archeologie) hun standpunten tijdens de discussie verdedigen.

Met de ondertekening van de Wet archeologische monumentenzorg is het verplicht om vóór de start van bouwprojecten de bodem te onderzoeken op vondsten van archeologische waarde. Er is in deze wet vastgelegd, dat de kosten van het archeologisch onderzoek voor degene zijn die bouwt op de grond, zoals projectontwikkelaars en de provincie en gemeente met ruimtelijke plannen. Opdrachtgevers doen een beroep op de commerciële archeologische onderzoeksbureaus, die vaak door druk en concurrentie tegen lage tarieven hun diensten aanbieden. Vragen en onderwerpen van het debat zijn onder andere: Blijft de kwaliteit van het archeologische onderzoek gewaarborgd? Moet alles worden opgegraven, wie draait er voor de kosten op? En wat voor impact heeft het Verdrag van Malta op situaties in de streek? Meer info over de Wet op de archeologische monumentenzorg: //www.erfgoedinspectie.nl/_media/documents/monumentenwet.doc

Science Café

Iedere maand organiseert Science Café Leiden een open discussieavond met onderwerpen uiteenlopend van kernenergie tot de nieuwe spelling. Per avond wordt een aantal prominente wetenschappers uitgenodigd om het onderwerp te introduceren. Hierna staat het iedereen vrij om mee te discussiëren, vragen te stellen, kennis op te doen of een mening te vormen. Science Café Leiden vindt iedere vierde dinsdag van de maand plaats in Café Buddhas aan de Botermarkt 20 te Leiden en begint om 20:00 uur. De zaal is vanaf 19:30 u geopend en de toegang is gratis. Meer info: www.sciencecafeleiden.nl.

Datum discussie ‘impact Wet archeologische monumentenzorg’: 24 april.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×