Duivenboek Bonaparte bij Naturalis

Naturalis heeft een bijzonder duivenboek in de collectie opgenomen. Charles-Lucien Bonaparte, een neef van Napoleon en een vooraanstaand vogelkenner, heeft in 1849 en 1850 gewerkt aan de reorganisatie van de Leidse vogelcollectie, volgens hem de grootste ornithologischeschatkamer in die dagen. Daarna begon hij in Parijs aan het boek ‘Iconographie des Pigeons’, dat Naturalis nu in de collectie opgenomen heeft. Dit boekwerk bevat 55 met de hand ingekleurde litho’s van duiven en is zeer zeldzaam. Het is een aanvulling op het grote duivenboek van Coenraad Jacob Temminck, dat ook wordttentoongesteld. Temminck was de eerste directeur van ’s Rijks Museum van Natuurlijke Historie, het huidige Naturalis. Beide boeken zijn tot zondag 22 maart te bewonderen in de Schatkamer van Naturalis. Het werk van Bonaparte kan daar bovendien digitaal worden doorgebladerd.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×