Inventarisatie beweegaanbod GO

Het project GO (Gezond Ouder!) wil oudere en chronisch zieke Leidenaars gezonder door het leven laten gaan. Daarom wordt het beweegaanbod voor deze doelgroepen in heel Leiden in kaart gebracht. In een aantal stadsdelen heeft de inventarisatie al plaatsgevonden. Het aanbod wat nog niet in kaart gebracht is, is dat in Roomburg, de Professorenwijk en het centrum. Verenigingen, instanties of personen die bewegingsactiviteiten voor 50-plussers of chronisch zieken organiseren in deze stadsdelen, kunnen hun activiteiten aanmelden via r.vandergeest@sportbedrijfleiden.nl. Vanuit de inventarisatie worden er een website en beweegwijzer gemaakt. Hierin wordt het hele aanbod voor de doelgroepen per wijk vastgelegd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×