Wachtlijst DZB afgenomen

De wachtlijst van DZB Leiden is sinds medio 2008 flink ingekort. In juni 2008 telde de lijst nog 233 Leidse werkzoekenden met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Eind vorig jaar telde de wachtlijst nog maar 43 personen. Van de mensen die inmiddels aan het werk zijn, hebben er 216 ook daadwerkelijk een baan gevonden via DZB. Het was mogelijk meer mensen aan het werk te krijgen, omdat het rijk de toekenning van het aantal WSW-dienstverbanden heeft verhoogd. Ook werd het door die toekenning mogelijk vooral veel jongeren tot 27 jaar aan werk te helpen. In 2008 stonden er 68 jongeren op de wachtlijst. Nu zijn dat er 7. Verder heeft DZB ook 33 mensen uit regiogemeenten naar werk bemiddeld. Tenslotte is ook de wachttijd afgenomen. Het merendeel van de wachtenden staat minder dan een jaar op de lijst.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×