(Foto: Rijnhart Wonen).

Leiderdorp krijgt nieuwe 'friends-woning' voor kwetsbare jongeren

Woningcorporatie Rijnhart Wonen gaat in Leiderdorp een proef doen met een ‘friends-woning’, een vernieuwende woonvorm als tijdelijk verblijf van kwetsbare jongeren. De corporatie werkt daarin samen met omwonenden, de gemeente en welzijnsorganisatie De Binnenvest.

Emmy Klooster, directeur-bestuurder De Binnenvest, Daan Binnendijk, wethouder gemeente Leiderdorp en Chrétien Mommers, directeur-bestuurder Rijnhart wonen ondertekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst Friends-woning.

Begeleiding
De drie partners hopen met de proef kwetsbare huurders passend te ondersteunen zodat zij beter kunnen meedraaien in de samenleving. Dat willen zij bereiken door deze jongere doelgroep woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. In de ‘friends- woning’ krijgen drie jongeren, die met begeleiding goed in staat zijn hun eigen leven te organiseren, een kans te wonen en te leven.

Een zorgbegeleider van De Binnenvest begeleidt de jonge huurders en houdt contact met de woonconsulent van Rijnhart Wonen. Voor de bewoners gelden dezelfde regels als voor iedere andere huurder. De verwachting is dat de jongeren een periode van maximaal twee jaar nodig hebben voor zij naar een zelfstandige woning kunnen.

Leiderdorp


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×