Verdeling portefeuille Jan Laurier

Naar aanleiding van het ontslag van Jan Laurier als wethouder heeft het College van Burgemeester en Wethouders de onderdelen binnen de portefeuille Werk, Sociale zaken en Wijkbeheer verdeeld over de huidige wethouders.

Wethouder Pechtold (Milieu, Sport, Cultuur en Grotestedenbeleid) neemt de onderdelen Werkgelegenheid en Sociale Zaken, alsmede de Stadsbank, over. Aan de portefeuille van wethouder Van der Sande (Financiën, Automatisering, waterbeheer en Veiligheid) zijn de onderdelen Wijkbeheer en Afval (inclusief lidmaatschap bestuur Gevulei) toegevoegd. Wethouder Buijing (Onderwijs, Zorg, Welzijn en Emancipatie) neemt uit de portefeuille van Jan Laurier de onderdelen Internationale Solidariteit en Volwasseneneducatie over. Wethouder Hillebrand is vanaf nu wijkwethouder stadsdeel Noord en in die zin verantwoordelijk voor het Wijkontwikkelingsplan Noord.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×