Regionaal Bureau Leerplicht gaat spijbelen bestrijden

Donderdag ondertekenen bestuurders van 13 gemeenten uit de regio Zuid Holland-Noord in de raadzaal van het stadhuis in Leiden de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). De vorming van een regionaal bureau maakt het mogelijk om preventie en bestrijding van schoolverzuim beter aan te pakken.

In het RBL Zuid Holland-Noord werken de gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Warmond, Valkenburg, Voorschoten en Zoeterwoude samen . De gemeenteraad van Noordwijk was de eerste die het besluit om in het RBL samen te gaan werken goedkeurde. De vorming van een regionaal bureau maakt het mogelijk om preventie en bestrijding van schoolverzuim beter aan te pakken. Zo is een bureau met meerdere leerplichtambtenaren minder kwetsbaar dan de individuele ambtenaar bij afzonderlijke gemeenten. Het RBL heeft altijd bezetting, is daardoor bereikbaar en kan daardoor een vlotte aanpak van schoolverzuim garanderen. Bovendien hebben scholen nu voor leerlingen afkomstig uit verschillende gemeenten, met verschillende leerplichtambtenaren te maken. Als het RBL er is, zal er per school zoveel mogelijk één leerplichtambtenaar zijn die de zaken van die school behandelt. Het RBL gaat met ingang van het schooljaar 2002 – 2003 van start. De bij het RBL te detacheren leerplichtambtenaren zijn inmiddels al volop bezig met de voorbereidingen.Ook is inmiddels huisvesting voor het bureau gevonden in Leiden. Vanaf het nieuwe schooljaar is het RBL te vinden op de 8e etage het Schuttersveld 9 in Leiden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×