Jongerenproject

Het jongerenproject `De Uitdaging` is weer van start gegaan. `De Uitdaging` is een samenwerkingsproject van de Leidse Welzijnsorganisatie, de dienst Cultuur en Educatie van de gemeente Leiden en de regiogemeenten Alkemade, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, en Zoeterwoude. Het is een project waarbij jongeren uit de betrokken gemeenten worden uitgedaagd tot het leveren van een (maatschappelijke) prestatie. Zowel jongerenteams die zich willen laten uitdagen als organisaties die een uitdaging voor de jongeren hebben, kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Aan `De Uitdaging` kunnen maximaal 20 teams meedoen. Een team bestaat uit 8 tot 14 jongeren van 12 t/m 17 jaar en is bij voorkeur divers van samenstelling. Ieder team moet worden begeleid door een volwassen coach. Een team tekent een contract waarin een huishoudelijk reglement is opgenomen. Hierin staat onder andere dat het team compleet moet beginnen en ook samen moet eindigen, dat er geen schade aan anderen toegebracht mag worden en dat er tijdens de uitdagingen geen alcohol en/of drugs gebruikt mogen worden. De jongeren kunnen niet aan het werk als er geen uitdagingen zijn. Maatschappelijke organisaties in Leiden en de regio, zoals bijvoorbeeld een speeltuin- of voetbalvereniging, een woningbouw-corporatie of de sector Wijkbeheer van de gemeente kunnen opdrachten aandragen. Deze kunnen heel verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld het maken van een muurschildering, het betegelen van een plein of speelgoed verzamelen en opknappen voor een goed doel. Een uitdaging duurt maximaal 3 uur. De tegenprestatie voor teams die erin slagen een opdracht binnen de vastgestelde tijd uit te voeren, bestaat, naast een fantastische dag, uit een geldbedrag. Dit bedrag mag voor 2/3 besteed worden aan een collectieve activiteit voor de groep zelf, het andere deel is bestemd voor een goed doel. Het team bepaalt zelf naar welk goed doel het geld gaat. De grote finale van `De Uitdaging` is op 15 Juni 2002. Op die dag ontvangen de groepen hun uitdaging en moeten ze aan het werk. De finaledag wordt afgesloten met de prijsuitreiking, een barbecue en een feestje. Aanmelden kan bij het team van `De Uitdaging` (Jeroen van Heukelom en Lianne Dijksman), Breestraat 117, 2311 CL Leiden. Telefoon 071-516 81 35 E-mail: uitdaging@lwo.nl Meer informatie op de website: uitdaging-leiden.nl

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×