Wereldwinkel Leiden in het teken van koffie

De Wereldwinkels voeren samen met enkele maatschappelijke organisaties een campagne met de oproep aan de Nederlandse politiek op zich actief in te spannen voor meer rechtvaardigheid in de koffiehandel. Ter aanmoediging van de consument loopt vanaf mei een koffiespaaractie in de Wereldwinkel. Bij regelmatige aankoop van (keurmerk) koffie steunt de klant rechtstreeks de koffieboeren en spaart gratis voor koffiegeschenken. In de loop van het jaar volgen meer acties om de verkoop van eerlijke koffie te stimuleren. Om de koffie extra onder de aandacht te brengen is deze week ook een groot assortiment koffiemokken en koffieservies binnengekomen. Net alle andere waar in de Wereldwinkel zijn deze producten rechtstreeks ingekocht bij de producenten onder de voorwaarden van eerlijke handel. De nieuwe producten staan vanaf deze week in de Wereldwinkel in Leiden (Burgsteeg 12).

Momenteel voltrekt zich een sociaal drama in de koffieproductie. Koffie is, na ruwe olie, het belangrijkste exportproduct voor ontwikkelingslanden. Zo`n 20 tot 25 miljoen gezinnen zijn voor hun levensonderhoud direct afhankelijk van de koffieteelt. De prijzen kelderden in vier jaar tijd met ruim 50% en het prijspeil op de wereldmarkt is het laagste sinds 40 jaar. Koffie zou de motor achter economische groei en ontwikkeling kunnen zijn, de realiteit is echter dat boeren op dit moment moeten produceren tegen minder dan de kostprijs. Het gevolg is dat zij hun grond massaal verlaten en naar de stad trekken, dat kinderen niet meer naar school gaan en plantage-arbeiders met hun gezinnen zonder enige voorziening op straat komen te staan omdat er niet wordt geoogst. In schril contrast daarmee staan de grote winsten die de koffiehandel maakt. De consumerende landen houden zich zo goed als afzijdig van de koffiecrisis, vanuit het standpunt dat de markt de oplossing moet brengen. De internationale gemeenschap heeft zich verplicht tot een halvering van de wereldwijde armoede in 2015. Zonder een structurele oplossing voor de koffiecrisis is deze doelstelling verder weg dan ooit.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×