Bodem tussen Breestraat en Botermarkt vervuild

Het waterleidingbedrijf begint in september met het vervangen van de waterleidingen van de panden in het blok Breestraat / Choorlammersteeg / Botermarkt / Mosterdsteeg. De bodem onder dit blok is namelijk verontreinigd met oplosmiddelen, afkomstig van een chemische wasserij. In het drinkwater is een verhoogde concentratie tetrachlooretheen (ook Per genoemd) aangetroffen.

Hoewel de concentratie onder de norm is, is de aanwezigheid van dergelijke stoffen in drinkwater onwenselijk. Uit voorzorg zal NUON de kunststof waterleidingen tussen de hoofdleiding en de watermeter vervangen door ondoorlatende leidingen. De verontreiniging kan hierdoor niet in het drinkwater terechtkomen. Bij het vervangen van de waterleidingen wordt in de grond gegraven, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er uitdamping van oplosmiddelen uit de bodem plaatsvindt. Daarom is er voor de werkzaamheden een veiligheidsplan opgesteld. In dit plan zijn veiligheidsmaatregelen opgenomen ten behoeve van de medewerkers, omwonenden en passanten. Ook zullen de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding plaatsvinden. De vervanging van de waterleiding is een `deelsanering` waarvoor de Milieudienst West-Holland deze week toestemming heeft gegeven. Voor het verdere verloop van de bodemsanering is een projectgroep samengesteld. Naast de GGD, het Duinwaterbedrijf en de Milieudienst West-Holland zijn ook bewoners vertegenwoordigd in deze projectgroep. Dinsdag 27 augustus wordt er voor de bewoners van dit blok een informatieavond gehouden. De informatieavond zal plaatsvinden in het stadhuis.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×