(Foto's: Bram Pater)

Leiden krijgt 9,2 miljoen euro voor EWR/Slachthuisterrein

De gemeente Leiden ontvangt een financiële bijdrage van 9,2 miljoen euro voor bijzondere ontwikkelingen bij de inrichting van het EWR/Slachthuisterrein. 

Leiden krijgt het geld in het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

IPSV is een landelijk programma van de ministeries van VROM, EZ en LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), gericht op het stimuleren van de kwaliteit van stedelijke vernieuwing.

Op het EWR/Slachthuisterrein wordt een woonwijk gebouwd die aansluit bij de woonwensen van de bewoners van Leiden Noord. Leiden Noord heeft relatief veel goedkope huurwoningen. Veel inwoners die een koopwoning zoeken, verlaten de wijk. Met het vertrek van deze bewoners vertrekt ook koopkracht uit de wijk, daarom wil de gemeente van Leiden Noord een “levensloopbestendige” wijk maken. Ook bij veranderende woonbehoeften moeten mensen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ze moeten binnen de wijk wooncarrière kunnen maken.

Om dit te bereiken, wil de gemeente Sociaal Particulier Opdrachtgeverschap in het leven roepen: er komen stukken grond beschikbaar voor vooral inwoners van Leiden Noord die hier een eigen woning kunnen bouwen. De gemeente denkt dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de economische en sociale structuur in dit deel van de stad.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×