v.l.n.r. de wethouders Hillebrand en Geertsema, brandweercommandant van Oosten en Anemarie v/d Wiel, hoofd van de afdeling handhaving. (foto: Chris de Waard).

Actieplan fysieke veiligheid gepresenteerd

De wethouders Geertsema (VVD) en Hillebrand (PvdA) hebben vanmorgen het actieprogramma ‘Fysieke Veiligheid’ gepresenteerd. In dit plan, dat inmiddels door het college is vastgesteld, worden maatregelen aangekondigd om, met name, de brandveiligheid in Leidse gebouwen te verbeteren.

Fysieke veiligheid omvat de brandveiligheid, de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en de constructieve veiligheid. Het gaat daarbij niet alleen om de horeca, maar ook om andere publieke gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, gemeentelijke gebouwen en gesubsidieerde instellingen. Om dit te bereiken, schakelt de gemeente een extern bureau in die de gebouwen gaat controleren. Als aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, dient een zogenaamde gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Bedrijven of instellingen die niet meewerken komen op een zwarte lijst. De gemeente kan in het uiterste geval zelfs tot sluiting overgaan.

“Het grootste probleem is in Leiden niet de veiligheid, maar de bereidheid om een gebruiksvergunning aan te vragen”, legt wethouder Geertsema uit. Zo zijn ook dit jaar rond 3 oktober alle café’s door de brandweer gecontroleerd en werden daarbij geen onveilige situaties geconstateerd. Van de bijna 1700 bedrijven en instellingen die een gebruiksvergunning moeten hebben, zijn er pas zo’n 400 daadwerkelijk verstrekt. Leiden scoort daarmee niet slechter dan andere gemeenten, maar wil het graag beter doen. Voor de komende vier jaar trekt Leiden daar een half miljoen euro voor uit. In die tijd moet de achterstand worden weggewerkt.

Een café van zo’n 100 m2 is voor een gebruiksvergunning de eerste keer ongeveer 380 euro kwijt. Elke twee jaar wordt de vergunning na controle verlengd. Naast de veiligheid van gebouwen wordt ook het transport van gevaarlijke stoffen onder de loep genomen. Daarbij wordt de Milieudienst Midden-Holland betrokken.

“Leiden is een veilige stad, maar zonder de vergunningen kunnen we dat niet aantonen”, aldus Geertsema die daarom hard wil optreden als een vergunning niet wordt aangevraagd. “Als een bedrijf geen vergunning aanvraagt, gaan we al snel het traject van sluiting in”, zo klinkt het dreigend. Als iemand niet meteen aan alle eisen voldoet, is er wel ruimte om dat op te lossen”, zo besluit hij.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×