De raadscommissie Bestuur & Veiligheid buigt zich over het beleidsplan van de politie. (foto: Chris de Waard).

Politie presenteert concept beleidsplan

Woensdagavond kwam commissaris Peije de Meij van de politie Leiden/Voorschoten het concept beleidsplan van de politie toelichten aan de raadscommissie Bestuur & Veiligheid. In dit zogenaamde Districtsbeleidsplan stelt de politie haar prioriteiten vast voor het komende jaar. De commissieleden konden gisteren nog hun laatste opmerkingen maken, in november volgt het definitieve plan.

Wat opviel was het verschil in prioriteiten. Zo besteedt de politie relatief weinig aandacht aan verkeerszaken zoals overlast door brommers die te hard rijden en veel herrie maken, terwijl dit volgens de recent verschenen leefbaarheidsmonitor juist een van de grootste ergernissen is van de burgers. De VVD drong er bij monde van raadslid Rob de Rooy op aan daar meer tijd voor vrij te maken. De Meij maakte meteen duidelijk dat dat dan dus wel ten koste gaat van ander werk. “We moeten nu eenmaal keuzes maken”.

Ook de SP vond dat de politie meer moet inspelen op de vraag van de burgers. Zo pleitte Birgitta Dolfing voor een vervolg op de succesvolle cursus “Politie voor Burgers” die al in een aantal wijken wordt gehouden. Er zouden bijvoorbeeld bijeenkomsten moeten komen waar de burgers ook zelf mee kunnen denken. Ook wil ze graag meer wijkagenten die een kleiner verzorgingsgebied krijgen, buurtagenten.

Daan Sloos van Leefbaar Leiden, toch de partij die zich altijd hard maakt voor de veiligheid, beperkte zich tot de opmerking dat hij erg veel blauw op straat ziet. De commissaris moest maar aangeven wat hij verder nog nodig had. Wel wil hij dat alle illegale junks de stad, of nog liever, het land uit worden gezet. Volgens de commissaris is dat niet aan de orde, aangezien slechts een fractie van het aantal junks illegaal is.

Jan-Jaap de Haan van het CDA maakt zich vooral zorgen om de vele problemen met jongeren. De waarden en normen discussie moet ook lokaal gevoerd worden en er zou naast de bestaande servicepunten ook een Servicepunt Veiligheid moeten komen. Ook wil hij graag meer aandacht voor iets lulligs als de hondenpoepproblematiek. “Dat onderwerp scoort onverminderd hoog, dat merkten we recent ook weer toen we in de Stevenshof op de markt stonden”. Politie-assistenten in plaats van agenten zouden zich daar meer mee bezig moeten houden. Ook bijvoorbeeld de parkeerpolitie zou meer aan signalering en melding van problemen en overlast kunnen doen. Daar was De Meij het wel mee eens, het wordt onderzocht.

PvdA-raadslid Schreuder, in het dagelijks leven directeur van een middelbare school, wil meer aandacht voor Bureau HALT. Ze merkt ook in haar werk dat kinderen steeds jonger beginnen met het plegen van vandalisme en ouders geven niet altijd thuis. Zo gaf een moeder, die ze benaderde omdat een leerling zich schuldig had gemaakt aan graffity, aan geen tijd voor een gesprek te hebben omdat ze nog aardappels moest schillen.

De VVD ziet drugsoverlast als grootste probleem. Het rapport spreekt over vier probleemgebieden, waaronder het Centraal Station. Waar de andere plekken zijn wilde De Meij niet zeggen. “Dat verplaatst zich steeds”. De VVD wil verder dat er camera’s komen op de Haarlemmerstraat. De winkelcriminaliteit neemt toe, dus er is alle aanleiding voor, aldus de liberalen.

Raadslid Mark Koek van D66 kon zich wel vinden in het conceptplan. “We hebben onze prioriteiten al eerder aangegeven en blijven daarbij.” Hij toonde zich verheugd dat een aantal van die punten nu in het plan waren opgenomen. Wel wilde hij weten of de politie met electronische aangiften gaat werken. Dat vermindert de werkdruk. De Meij gaf aan dat er aan een vereenvoudiging van sommige aangiften wordt gewerkt, zodat een agent niet aan elke fietsendiefstal uren administratief werk heeft.

Filip van As van de ChristenUnie was vooral de enorme stijging in het aantal drugsgerelateerde zaken opgevallen. In 2000 waren het er 158, vorig jaar 248 en nu al 454. Commissaris de Meij ziet wel een toename, maar signaleert ook een steeds lagere tolerantie onder de bevolking. “Men is het zat en doet dus ook sneller aangifte”. Ook de stijging van het aantal geweldsmisdrijven, ook binnen relaties, baart van As zorgen. Problemen met jongeren wil hij oplossen door politie, wijkverenigingen en woningbouwcorporaties nauwer met elkaar te laten samenwerken. Daarop hield Daan Sloos (Leefbaar Leiden) een pleidooi voor de buurthuizen. Die moeten worden versterkt in plaats van gesloten. Hangplekken vindt hij maar niks. Ook het CDA vindt hangplekken niet ideaal. Jan-Jaap de Haan: “Dat is zo’n negateve benadering, overlast begint juist met hangen”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×