Lemstra: meer aandacht voor preventie

Burgemeester Lemstra wil dat de politie minder vaak wordt ingeschakeld als ‘laatste vangnet’ voor allerlei problemen van maatschappelijke aard. De korpsbeheerder wil dat er veel meer aandacht komt voor preventie, zodat de politie meer tijd krijgt voor het oplossen van echte criminaliteit. “Preventie kan veel problemen voorkomen, de politie moet nu veel te vaak worden ingezet voor zaken als burenruzies. Agenten zijn geen maatschappelijk werkers, daar zijn andere instanties voor”.

Commissaris Peije de Meij is het van harte met Lemstra eens, maar vindt wel dat ook preventie geen hoofdtaak van de politie is. “We kunnen initiatieven op dat vlak initiëren en doen dat ook vaak, maar anderen moeten het na verloop van tijd wel overnemen”. De politie is er in de eerste plaats voor het zogenaamd repressief optreden. “Dat is een logisch gevolg van het monopolie op geweld dat de politie heeft”.

De Meij toont zich in het algemeen tevreden over de sterkte van de politie in Leiden/Voorschoten: “We zijn redelijk op sterkte en kunnen heel wat doen met onze 300 man.” Door gerichte inzet van ‘blauw op straat’ gaat de politie al heel efficiënt met de inzet van manschappen om. Er wordt niet lukraak gesurveilleerd, maar de agenten controleren steeds vaker op bepaalde tijden een aantal vaste gebieden waar zich de meeste problemen voordoen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×