BeP neemt onderwijsevaluaties onder de loep

De Leidse studentenpartij BeP (Bewust en Progressief) zal de komende maanden een grootscheeps onderzoek uitvoeren naar evaluaties van het onderwijs binnen de Universiteit Leiden. “Na een korte steekproef is gebleken dat er op dit gebied totaal geen eenheid in het beleid van de Universiteit is. Daarnaast verdwijnen de uitkomsten van onderwijsevaluaties te vaak in de la”, aldus BeP.

BeP zal zich in het onderzoek richten op de uitvoering van de evaluaties en de doorwerking ervan. Er zullen gesprekken worden gevoerd met studenten, bestuurders, beleidsmedewerkers en opleidingscommissieleden. Ook een enquête onder studenten is onderdeel van het onderzoek.

Jeroen Broekema (Lid faculteitsraad Sociale Wetenschappen): “In deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is. Nu er steeds minder geld beschikbaar is, is het belangrijk om de beperkte middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Een gedegen evaluatie van een college kan hieraan veel bijdragen.” Doel van het onderzoek is om het College van Bestuur en de faculteiten concrete aanbevelingen te geven om de evaluaties te verbeteren. BeP hoopt half januari de resultaten te kunnen presenteren.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×