Marokkaanse Unie verbijstert over plan Lemstra

De Stichting Marokkaanse Unie “Moultaqa” heeft met verbijstering kennisgenomen van de Nota ‘Overlast beter bestreden’ van waarnemend burgemeester Lemstra. Voorzitter Miloud Smili van Moultaqa erkent de problemen die zich op de Nieuwe Beestenmarkt voordoen, maar heeft grote twijfels bij de manier waarop de burgemeester de overlast wil aanpakken.

De nota doet ons sterk denken aan de uitgangspunten van het beleidsplan “Naar een veiliger samenleving” die de ministers Remkes (VVD) en Donner (CDA) onlangs hebben gepresenteerd. “De ‘Lemstra–aanpak’ ademt een sfeer van repressie en mist een gedegen mix van preventieve en repressieve maatregelen”.

Smili wijst er in een brief aan het Leidse college op dat de meeste overlastveroorzakers keer op keer door de politie worden opgepakt, maar binnen de kortste keren weer op straat staan. “Dit draaideurkarakter dwingt tot een aanpak die zich in eerste instantie richt op het doorbreken van deze cyclus. Daarom vinden wij uitbreiding van de bevoegdheden van de politie zinloos en effectloos. De Burgermeester moet juist een pakket samenstellen dat ervoor zorgt dat dit draaideureffect tegengegaan wordt.”

Smili stelt verder dat de voorgestelde maatregelen in strijd zijn met de grondwet en andere verdragen waar Nederland zich aan heeft geconformeerd. Zo leidt preventief fouilleren bijna noodzakelijkerwijs tot discriminatoir politieoptreden, aldus Moultaqa.

De Marokkaanse Unie concludeert dat de in de nota voorgestelde maatregelen de veiligheid van de burgers niet substantieel zullen verbeteren en alleen maar stigmatiserend werken. “Diverse groepen worden tegen elkaar opgezet. Dat is een slechte zaak en tast de dialoog die we proberen te koesteren aan”.

Moultaqa hoopt dat de gemeenteraad de voorstellen in de nota afwijst en eerst met bewoners en winkeliers op de Nieuwe Beestenmarkt in discussie gaat over de problemen waar het gebied mee kampt. “Wij vertrouwen erop, dat u de overlast met verstand zult bestrijden.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×