SLS positief over tijdelijk huurcontract voor studenten

De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) staat in beginsel positief tegenover het idee van minister Kamp (Volkshuisvesting) om studenten vanaf 2004 alleen nog tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Dat meldt het universitair weekblad De Mare.

Zo’n tijdelijk contract moet voorkomen dat studenten na het behalen van de bul nog jarenlang in hun oude kamer blijven wonen. Door een wijziging van bepalingen in het Burgerlijk wetboek wil minister Kamp de huurbescherming voor studenten beperken. Daarbij wordt de huur van een kamer gekoppeld aan de studieduur. Een student moet dan bijvoorbeeld drie tot zes maanden na het beëindigen van de studie zijn of haar kamer uit. Dit maakt het voor nieuwe studenten makkelijker om aan een kamer te komen.

‘Wij vinden het op zich een goed idee‘, verklaart SLS-directeur Lisa Johnson in de Mare, ‘met die kanttekening dat het deel moet uitmaken van een totaal pakket om de woningnood onder jongeren op te lossen.‘ Zo moeten er veel meer woningen voor starters in de Leidse regio worden gebouwd. ‘Zonder meer zelfstandige woonruimte voor jongeren, verschuif je het probleem alleen maar. Studenten komen dan makkelijker aan een kamer, maar kunnen na hun studie niet doorstromen. En dat is een slechte zaak.‘

Nu al wordt tien procent van het SLS-kamerbestand, dat is zo‘n 500 kamers, bezet gehouden door ex-studenten, schat de studentenhuisvester in de nota ‘Kamernood in Leiden, op weg naar een gezamenlijke aanpak.‘

Johnson ziet ook andere mogelijkheden om studenten zonder dwang hun kamer uit te krijgen. ‘Wij pleiten bijvoorbeeld voor de herinvoering van huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte. Wat de overheid dan kan doen, is het recht op huursubsidie na het afstuderen te laten vervallen. Dan stimuleer je mensen om andere woonruimte te vinden.‘

De Studenten Groepering Leiden (SGL), de grootste studentenpartij, is tegen de plannen van minister Kamp. ‘Hoewel wij vinden dat studentenkamers voor studenten zijn bedoeld, zijn wij er tegen om mensen te dwingen hun kamer te verlaten‘, stelt universiteitsraadslid Maarten Koningsveld. ‘Want waar kunnen ze dan heen? Doordat er veel te weinig woningen voor starters zijn, trap je mensen in feite de stad uit.‘ Wel vindt hij het een goed idee om de prikkel voor ex-studenten te vergroten om andere woonruimte te vinden. ‘Dat kan bijvoorbeeld door het nieuwe beleid van de SLS bewoners na hun dertigste jaar niet meer te laten doorverhuizen.‘

SLS-huurdersvereniging BRES sluit zich aan bij SGL. Bestuurslid Joost Damen: ‘Wij vinden het een asociaal idee: de startersmarkt is al compleet verstopt en dat wordt zo alleen maar erger. Straks staan studenten vier jaar ingeschreven bij de Woningbouwvereniging en kunnen ze na vier jaar studie afstuderen nog geen woonruimte vinden.‘ Met Johnson pleit hij voor een structurele oplossing. ‘Alleen herinvoering van huursubsidie in combinatie met nieuwbouw helpt echt. Dit is pappen en nathouden.‘

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×