SP-pleidooi voor unaniem besluit referendum

De SP in Leiden roept de VVD, het CDA en de ChristenUnie op om hun bezwaren tegen het referendum opzij te schuiven en in te stemmen met een nieuw burgemeestersreferendum. “Nu Leiden door de vreemde politieke manoeuvres van minister Remkes van BZK opnieuw moet beginnen met de procedure voor een benoeming van een burgemeester kan de Raad haar eenheid in de procedure demonstreren. Volgens de SP moet de Leidse raad in de herkansing unaniem voor het burgemeestersreferendum kiezen”.

De SP wil dat het referendum nu koste wat kost doorgaat. Na de enkelvoudige voordracht van Harry Groen in het vorige burgemeesterscircus, barstte er een storm van kritiek los in de stad. De politiek werd arrogantie verweten. Een veelgehoorde klacht was dat de inwoners van Leiden kennelijk te dom gevonden werden om zelf een goede keuze te maken.

Volgens SP fractievoorzitter Paul Day moet de gemeenteraad in de herkansing sterk en unaniem achter het referendum gaan staan. Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad opnieuw voorstander is van het referendum kan de raad op deze manier optimaal gehoor geven aan de stem van de Leidse burger: “De VVD, het CDA en de Christen Unie zich moeten afvragen of ze de roep van de Leidenaars om het referendum nu voor een tweede keer moeten negeren. Onderlinge verschillen in opvatting tussen de politieke partijen over het fenomeen van een referendum kunnen blijven bestaan, maar het zou juist nu een krachtig signaal zijn naar zowel de Leidse burgers als naar de minister als de Raad ook hierbij één vuist maakt”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×