v.l.n.r. Boris Dittrich (D66), Gerdie Verbeet (PvdA), Thomas von der Dunk (voorzitter), Naïma Azough (GroenLinks) en Clement Cornielje (VVD). (foto: Chris de Waard).

COC debat in stadhuis Leiden

Mag de Nederlandse minister-president homoseksueel zijn? Volgens de vertegenwoordigers van VVD, PvdA, Groen Links en D66 is dat geen probleem. En diplomaten moeten veldwerk verrichten om de homo-emancipatie in het buitenland te bevorderen. Dat zijn een paar conclusies van het debat dat dinsdagavond in de Raadzaal van het stadhuis in Leiden werd georganiseerd door het COC. De landelijke belangenvereniging van homoseksuelen had de kamerleden Naïma Azough van Groen Links, Boris Dittrich van D66, Clemens Cornielje van de VVD en Gerdie Verbeet van de PvdA bereid gevonden te discussieren over prangende vragen. Bijvoorbeeld of Imam El Moumni op grond van de vrijheid van godsdienst, homoseksualiteit in beledigende termen mag afwijzen.

De vier aanwezige kamerleden vonden het jammer dat het CDA het had laten afweten, omdat demissionair onderwijsminister Maria van der Hoeven zich kritisch had uitgelaten over het homohuwelijk, terwijl ze als hoogste gezagsdrager in het onderwijs er beter aan had gedaan de moeilijke positie van homoseksuele leraren te ondersteunen.

Gespreksleider Thomas von der Dunk had moeite om echte tegenstellingen bij de aanwezige panelleden te ontdekken, want de conclusie was duidelijk: discriminatie van homoseksuelen is verderfelijk. Godsdienstvrijheid mag, maar dat mag nooit leiden tot discriminatie van minderheidsgroepen. De politici hadden meer moeite met de vraag in hoeverre en op welke wijze dat kan worden vastgelegd in wetgeving.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×