Toestemming voor hospice op Plantage

De Stichting Issoria krijgt van de gemeente toestemming om in het pand aan de Plantage 4 een hospice te vestigen. Hier kunnen terminaal zieke mensen hun laatste levensdagen doorbrengen. Om de vestiging van het hospice mogelijk te maken, verleent de gemeente een vrijstelling op het bestemmingsplan.

In dat bestemmingsplan staat dat het pand een woonfunctie moet hebben. Het college vindt dat een hospice daarin past. “Er is geen sprake van een ingrijpende inbreuk op de bestaande situatie. Het pand behoudt een woonfunctie, alleen krijgt deze een bijzonder karakter,” aldus burgemeester en wethouders.

Het college juicht de komst van een hospice vanuit maatschappelijk oogpunt toe. “Zo’n hospice voorziet in een grote beohefte en ontbreekt tot nu toe in Leiden”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×