Meeste statenfracties willen sluiting vliegkamp

“Zonder zich druk te maken over hoe de bevolking rond het vliegkamp Valkenburg denkt over de toekomst van het vliegkamp, trekken de Zuid-Hollandse Statenfracties gewoon hun eigen plan”. Aan het woord is Marco Borst, secretaris van de Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg. “Het is zowel opmerkelijk als verbijsterend te zien hoe de statenfracties de meermalen duidelijk geuitte mening van een groot deel van de inwoners van Valkenburg, Katwijk en Wassenaar (“het vliegkamp moet open blijven”) gewoon naast zich neerleggen. Slechts de VVD en de LPF keren zich tegen het onlangs vastgestelde Streekplan Zuid-Holland West, waarin het vliegkamp gewoon als woningbouwlokatie is opgenomen”.

“Dit provinciale beleid gaat regelrecht in tegen het standpunt van het huidige kabinet én een meerderheid in de Tweede Kamer. Bovendien presteren sommige partijen het om in provinciaal verband een compleet ander standpunt over het vliegkamp na te streven dan de gemeentelijke én de landelijke fracties van diezelfde partijen,” aldus een verbolgen Borst die de partijen in feite misleiding van de kiezers verwijt: “Door hun standpunten inzake het vliegkamp niet duidelijk naar buiten toe uit te dragen, zouden deze twee partijen bij de Provinciale Staten verkiezingen op 11 maart gewoon kunnen rekenen op de stem van burgers die traditioneel op hen stemmen, maar die tegelijkertijd absoluut tegen sluiting en bebouwing van het vliegkamp zijn”.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×