Voorlichtingsavond over relatieverslaving bij Hara

Op maandag 14 april is er een voorlichtingsavond over relatieverslaving en over de cursus Robin Norwood waarin vrouwen kunnen leren omgaan met deze problematiek. De voorlichting is gratis en men hoeft zich hiervoor niet van tevoren op te geven. De cursus start in mei en heeft als doel vrouwen te leren hoe ze zich uit de vicieuze cirkel van ongelukkige relaties kunnen bevrijden. De avond wordt gehouden van 20.00 tot 21.30 uur bij Hara aan de Bonairestraat 4 te Leiden.

In de training wordt het boek van de Amerikaanse therapeute Robin Norwood ‘Als hij maar gelukkig is’ als leidraad gebruikt. De vrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: rolpatronen, socialisatie, weerbaarheid, stellen van grenzen, ontdekken van eigen kwaliteiten, macht en onmacht. De groep wordt begeleid door een psychologe en een maatschappelijk werkster, beiden gespecialiseerd in vrouwenhulpverlening. Na 14 bijeenkomsten kan de groep verder gaan als zelfhulpgroep.

Informatie over de cursus:

Aantal bijeenkomsten: 14 begeleide bijeenkomsten, daarna zelfhulpgroep.
Kosten: Inkomensafhankelijk tussen € 90.00 en € 140.00. Intakegesprek € 7.00.
Aanmelden en Informatie: Bij het secretariaat op maandag tot en met donderdag van 9.00 – 14.00 uur. Telefoon 071- 5233209.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×