Leidse studentenvereniging wordt Koninklijk

Hare Majesteit de Koningin heeft aan de Algemene Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging het recht verleend om zich voortaan “Koninklijk” te noemen. De Vereniging is statutair in Leiden gevestigd. Aanstaande donderdag komt de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, de koninklijke oorkonde aan het bestuur van de vereniging in Leiden uitreiken.

De Koninklijke Algemene Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging werd op 22 mei 1903 in Leiden opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. De Vereniging is de overkoepelende organisatie van drie (bio-)farmaceutische studentenverenigingen in Nederland (Groningen, Leiden en Utrecht). Bijna alle 1900 farmaciestudenten zijn lid van één van deze drie lokale verenigingen. De opleidingen in Groningen en Utrecht richten zich op de opleiding tot apotheker, terwijl de opleiding in Leiden zuiver gespecialiseerd is op biofarmaceutisch wetenschappelijk onderzoek.

De K.A.N.P.S.V. heeft als belangrijkste doelstelling het behartigen van de belangen van alle farmaciestudenten in Nederland. Ze volgt kritisch de opleidingen, bevordert de contacten tussen de farmaciestudenten en tracht een duidelijk beeld te krijgen van de farmaceutische wereld. De vereniging onderhoudt contacten met afdelingsbesturen, beroepsorganisaties, groothandel en industrie in binnen- en buitenland. Elk jaar wordt een nieuw bestuur gevormd uit één van de drie betrokken universiteitssteden en jaarlijks wordt – naast vele andere activiteiten – rond Hemelvaartsdag een landelijk congres georganiseerd. Het Eeuwfeestcongres vond drie weken geleden te Arnhem plaats, alwaar de verlening van het predikaat bekend werd gemaakt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×