Notuliste ontslagen na uitblijven verslagen

Al maanden vergaderen raadsleden trouw elke paar weken over belangwekkende zaken in de Sleutelstad. Maar wat er op al die avondlange vergaderingen nou precies is besproken en besloten, dat weet inmiddels geen raadslid meer. Daarvoor heeft de gemeente namelijk verschillende mensen in dienst die de notulen maken. Zo kan tot in de eeuwigheid worden vastgesteld waarover de stadsbestuurders zich druk hebben gemaakt. Voor de raadscommissie Economie & Verkeer dreigt door het uitblijven van de vergaderverslagen geheugenverlies. De notuliste heeft al sinds maart geen verslag meer afgeleverd en is inmiddels ontslagen.

“Maar de verslagen komen alsnog, dat is beloofd,” zo liet de secretaris van de commissie misschien wel tegen beter weten in weten. “En als ze niet komen?” zo wilden verschillende raadsleden weten? “Dan moeten we de geluidsbanden opvragen en uitwerken,” de noeste arbeid wordt dus hoe dan ook voor het nageslacht vastgelegd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×