Universiteit verbiedt Niqaab en chador

Islamitische studentes mogen tijdens werkgroepen en practica geen gezichtsbedekkende kleding als niqaab, chador of burqa meer dragen. Daarbuiten moet de sluier af als identificatie noodzakelijk is. Dat heeft het college van bestuur afgelopen week na advies van de universiteitsraad besloten, zo meldt het universitaire weekblad De Mare. ‘Wij zijn van oordeel dat het belang van non-verbale communicatie tussen docent en student en tussen studenten onderling alsmede de noodzaak de identiteit van de gebruiker van universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen vast te stellen met zich meebrengt dat aan onze universiteit het dragen van gezichtsbedekkende kleding en/of attributen niet kan worden toegestaan’, zo motiveerde collegevoorzitter AW Kist aan de universiteitsraad de voorgenomen beslissing.

Aanleiding voor het besluit waren vragen van docenten vanuit de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren, die wilden weten of ze het dragen van gezichtsbedekkende kleding door studenten mochten verbieden in onderwijssituaties. ‘Met deze regeling willen we onze docenten de broodnodige duidelijkheid geven’, verklaarde Kist tijdens de overlegvergadering van de universiteitsraad.

Het voorgenomen collegebesluit leidde tot veel discussie in de universiteitsraad: volgens de meeste fracties was de tekst veel te ruim gesteld. ‘Uit deze tekst is niet duidelijk of gebouwen als de UB en Plexus vrij toegankelijk zijn voor studenten met bijvoorbeeld een niqaab’, meende Boukje Zitman van Bewust en Progressief (BeP). ‘En bij grote hoorcolleges vinden wij dat een sluier niet af hoeft.’ Ook wilden de fracties duidelijkheid over wanneer identificatie kan worden gevraagd van een student.

Ondanks de bezwaren waren de meeste raadsleden het eens met de achterliggende argumentatie van het college voor een beperkt verbod. Een duidelijke ‘dissenting opinion’ was er ook: ‘Ik ben mordicus tegen dit voorstel’, stelde SGL-raadslid Rogier van Willigen. ‘De universiteit is eeuwen lang een vrijplaats geweest voor mensen met verschillende denkbeelden uit alle mogelijke culturen. Dat mag je op geen enkele manier inperken.’

Kist ontkende dat de tekst te ruim was. ‘Zo hebben wij het helemaal niet bedoeld: de tekst is juist zeer toegespitst geformuleerd.’ Omdat de voltallige raad daar anders over dacht, besloot het college de formulering toch te wijzigen en het advies van de raad te volgen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×