Driekwart van de politie tevreden met werk

Zevenenzeventig procent van de medewerkers van politie Hollands Midden is in het algemeen tevreden over zijn werk. Dit betekent een toename ten opzichte van het jaar 2000. Zeven procent van hen is ontevreden. Deze en ander uitslagen komen uit het in maart 2003 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Vier onderwerpen sprongen er wat betreft tevredenheid echt uit. Medewerkers van politie Hollands Midden vinden hun taken en verantwoordelijkheden duidelijk. Negentig procent van de medewerkers is tevreden over het contact en samenwerking met collega’s. Zevenentachtig procent is positief over zijn werk, hoewel ze niet altijd met een voldaan gevoel naar huis gaan. Het overgrote deel van de medewerkers vindt dat discriminatie en intimidatie op het werk niet of nauwelijks voorkomt. Ook zijn ze tevreden over de onderlinge omgangsvormen. Eenenveertig procent vindt wel dat er te veel wordt geroddeld.

Opvallende stijgers
In 2000 was 57 procent van de medewerkers tevreden over het onderwerp trots/imago/binding. In 2003 is dat gestegen naar 73 procent. De medewerkers van Hollands Midden zijn trots op hun werk en voelen zich betrokken bij het onderdeel waar ze werken, minder betrokken voelen ze zich bij het regiokorps als geheel. Veertig procent van de medewerkers is negatief over het imago van de politie als geheel. Hoewel de medewerkers vergeleken met 2000 veel meer in hun schik zijn over de informatie die ze krijgen over plannen en doelen (stijging van 25 naar 44%) is dit onderwerp nog wel voor verbetering vatbaar. Ze zijn vooral niet tevreden over de voorlichting over toekomstplannen. Drieënzeventig procent vindt het werkoverleg zinvol. Ook de tevredenheid over de handelingsvrijheid stijgt in vergelijking met 2000 flink (van 61 naar 72%). Volgens de onderzoekers is dat belangrijk, want handelingsvrijheid, oftwel de mate waarin je zelfstandig je werk in kan richten, is heel belangrijk voor het totale gevoel van tevredenheid over je werk. Veel minder belangrijk is bijvoorbeeld de tevredenheid over de voorzieningen op het werk. Gemiddeld is daar 49 procent van de medewerkers tevreden over. Heel tevreden zijn de meesten over de dienstroosters (82%). Van de collega’s die regelmatig diensten op straat draaien, is tweederde tevreden over het werk. Vierentachtig procent voelt zich veilig op straat, maar bijna de helft vindt wel dat het werk onveiliger is geworden.

Ontevreden
Medewerkers van politie Hollands Midden zijn ontevreden over de loopbaanmogelijkheden en de werkdruk. Ook is hun beeld van het korps niet al te positief. Het loopbaanbeleid wordt onduidelijk gevonden. De medewerkers menen dat er onvoldoende aandacht is voor de eigen loopbaan en ze willen meer doorstroommogelijkheden in het korps. In 2000 was maar zestien procent van de medewerkers tevreden over de werkdruk. Dat is in 2003 gestegen naar 27 procent. Meer dan de helft vindt overigens dat de werkdruk wel is toegenomen. Dit betekent niet dat men het werk niet aan kan. Zeventig procent heeft daar geen moeite mee. Tweederde vindt dat de afstand tussen de korpsleiding en de medewerkers te groot is. De helft meent dat er te veel veranderingen zijn in het korps.

In het onderzoek werd ook gevraagd welke drie aspecten echt beter moeten. Loopbaanbeleid wordt het meest genoemd. De tevredenheid daarover is laag en juist loopbaanbeleid heeft de grootste invloed op de algehele tevredenheid over het werk. Twee andere belangrijke punten ter verbetering zijn training en opleiding en salaris.

De ruim tweeduizend medewerkers van politie Hollands Midden kregen een vragenlijst thuisgestuurd. Zeventien onderwerpen van werk en werkbeleving waren uitgewerkt in stellingen. Men kon aangegeven in hoeverre men het daarmee eens of oneens was. Van de 2181 medewerkers hebben 1144 de vragenlijst teruggestuurd naar het onderzoeksbureau. Dat is dus 52 procent, ruim voldoende voor een betrouwbare uitslag. In 2000 is er in Hollands Midden voor het eerst een MTO gehouden. Het onderzoek wordt om de twee jaar herhaald.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×