Herbestrating Herengracht

Op maandag 10 november start de gemeente met de herbestrating van (een gedeelte) van de Herengracht. Het betreft hier de oneven kant gelegen tussen de Nieuwe Rijn en de Oosterkerkstraat. Andere gedeelten zijn de afgelopen twee jaar al aangepakt.

De bestrating wordt aangepast, zodat een duidelijker onderscheid ontstaat tussen rijbaan en parkeerstroken. Alle parkeerplaatsen worden duidelijk aangegeven door gebruik van natuursteen. Tussen de parkeerstrook en de kademuur blijft ruimte over voor een loopstrook. Door een efficiëntere indeling van de ruimte neemt het aantal parkeerplaatsen toe.

Voordat de herbestrating begint zal van elke boom de huidige grond vervangen worden door zogenaamd bomenzand, waardoor de boom optimaal kan groeien. Aansluitend wordt de bestrating tijdelijk dichtgevlakt. Pas als alle werkzaamheden rondom de bomen gereed zijn, start de herbestrating. Het hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir wordt teruggebracht tot een paar centimeter, zodat het troittoir minder beschadigd als er een auto overheen rijdt.

Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd, om de overlast te beperken en de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Groeiplaatsverbetering
Fase 1: Nieuwe Rijn – Groenesteeg 10 tot en met 14 november
Fase 2: Groenesteeg – Oosterkerkstraat 17 tot en met 21 november

Herbestrating
Fase 3: Nieuwe Rijn – Groenesteeg 24 november tot en met 19 december
Fase 4: Groenesteeg – Oosterkerkstraat 5 januari tot en met 30 januari

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×