Dienst Mileu en Beheer klaar voor de vorst

Om in de winter gladde wegen het hoofd te kunnen bieden, staan dit jaar zestig medewerkers van de dienst Milieu en Beheer Leiden in vier ploegen klaar om de strijd met Koning Winter aan te gaan. De medewerkers worden dinsdag 11 november om 15.00 uur in het zonnetje gezet in de kantine van de dienst Milieu en Beheer aan de Admiraal Banckertweg. Vanaf zaterdag 15 november staan de gladheidsbestrijders gedurende de hele winter 24 uur per dag paraat. De gemeente heeft als wegbeheerder de zogenoemde inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te maken. De gemeente Leiden maakt voor meldingen van gladheid gebruik van de diensten van Meteo Consult. Dagelijks wordt de weersverwachting op korte en langere termijn doorgegeven. Ook de meldkamer van de politie heeft bij plaatselijk optredende gladheid een signalerende functie.

De belangrijkste routes (A-routes) worden het eerst gestrooid. Dit zijn de doorgaande auto- en fietsroutes; ze worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid verkeer dat er gebruik van maakt. In de A-routes zijn de doorgaande routes, wijkontsluitende routes, busroutes alsmede routes van en naar ziekenhuizen en de brandweer opgenomen.

Daarnaast is per stadsdeel geïnventariseerd welke locaties gestrooid moeten worden. Het betreft hier locaties die geen deel uitmaken van de A-routes en die door de medewerkers van de stadsdelen zelf gestrooid worden. Het gaat hierbij om het wegdek bij bushaltes, toegangen naar verzorgings- en bejaardenhuizen, scholen, winkelcentra en andere belangrijke inritten.

Ook worden de gebieden waar veel voetgangers gebruik van maken (zoals oversteekplaatsen, de omgeving van verzorgings – en bejaardenhuizen, scholen, winkelcentra, buurthuizen, de directe omgeving van glas-, papier- en textielcontainers, wandelroutes van bejaardencentra naar winkelcentra) gestrooid.

Voor de autoroutes zijn vorig jaar twee nieuwe opzetstrooiers en vier nieuwe sneeuwschuivers aangeschaft en dit dit seizoen zijn er wederom twee nieuwe opzetstrooiers voor de autoroutes en een nieuwe opzetstrooier voor de bruggenroute gekocht. Voor de fietspaden staan vijf zogenaamde walsstrooiers klaar die een afstelbaar ?tapijt? droog zout van gelijke breedte van circa één meter op de fietspaden strooien.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×